Zjazd Rodziny Honorackiej

091123b.jpg „Wierna przyjaźń Boga z człowiekiem” to hasło zjazdu profesów i profesek wieczystych rodziny honorackiej 14 listopada br. w Nowym Mieście nad Pilicą.
Było to ostatnie wydarzenie w II roku Wielkiej Nowenny przed 100. rocznicą śmierci bł. Honorata Koźmińskiego poświęconym Powołaniu i Konsekracji, nad którym patronat sprawowały Siostry Służki NMP Niepokalanej i Panie z Instytutu Świeckiego Służebnic NSJ – Posłanniczek Maryi. Na zdjęciu – Józefa Chudzyńska.

To, co działo się w tym dniu zainspirowane zostało fragmentem z
pamiętnika Matki Józefy Chudzyńskiej – pierwszej posłanniczki: "Miło mi
przeto zwrócić Waszą uwagę Siostry drogie i przypomnieć Wam to, o czem
nieraz mówiłam, że ludzie na ogół, a i my w szczególności łatwo
zapominamy o miłości Bożej, o Jego dla nas troskliwości i dobroci.


A więc dobrze jest opisać przebieg życia własnego, będzie to bądź co
bądź pewien rachunek z sobą, rachunek zmarnowanych łask, stąd pobudka
do skruchy, ale też i niepospolita pobudka do rozżywienia i rozpalenia
miłości dla Boga, będzie to odmłodzenie ducha. (…) Dobrze jest
przypomnieć sobie, że Bóg nie gardzi najlichszem człowiekiem (…)"

Organizatorzy
zatem chcieli pobudzić uczestników do wspominania początków swego
powołania, do konfrontacji swojego życia z nauczaniem o konsekracji, do
ochotnego odnowienia relacji z Panem oraz do dania świadectwa o
niezwykłej przyjaźni Boga z człowiekiem. Takie były cele – mamy
nadzieję, że zostały osiągnięte.

Dzień ten w kalendarium
Wielkiej Nowenny przeznaczony był na poznawanie współzałożycieli
dlatego też posłanniczki miały ogromną przyjemność zaprezentować postać
swojej Matki – Józefy Chudzyńskiej – jako tej, która musiała nauczyć
życia konsekracją swoje siostry w zupełnie nowych warunkach – bez murów
klasztornych, bez habitów, pośród świata i zupełnej dyskrecji przed
nim. Konferencja przeplatana była wspomnieniami obecnie żyjących
posłanniczek i zdjęciami archiwalnymi ich poprzedniczek.

W
centrum spotkania była koncelebrowana Eucharystia. Homilię wygłosił
gospodarz miejsca br. Jarosław Banasiuk, po wysłuchaniu której 
zgromadzeni odnowili swoje śluby.

Po południu natomiast odbyła
się bodaj najtrudniejsza część spotkania – Liturgia Słowa ze
świadectwami. Poprowadził ją koordynator Wielkiej Nowenny br. Grzegorz
Filipiuk. „Posłany jestem po to, abym chwałę Bożą szerzył i dusze
zyskiwał”- tak mówił bł. Honorat a br. Grzegorz uświadamiał, że „świat
żąda od nas świadectwa i ma do tego prawo”. Czy po takich argumentach
można było obojętnie siedzieć w ławce? Dlatego siostry, choć na pewno z
drżeniem, podchodziły do ołtarza, by opowiedzieć o niezwykłych a
czasami bardzo prostych działaniach Boga w ich życiu. Świadectwa są na
chwałę Boga ale także dla wspólnego zbudowania, więc tak umocnieni,
pobłogosławieni relikwiami Założyciela – rozjechaliśmy się do swoich
codziennych zajęć.

Zakończenie II roku Wielkiej Nowenny i
rozpoczęcie III roku, którego hasłem będzie „Modlitwa i Eucharystia”
nastąpi 16 grudnia, w dniu śmierci bł. Honorata Koźmińskiego, w Nowym
Mieście nad Pilicą. Patronat obejmą Siostry Zgromadzenia Westiarek
Jezusa i Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitki).

Posłanniczka
Biuro ds. informacji