Zmartwychwstańcy: Szkoła duchowości – sympozjum o o. Piotrze Semenenko

Bohaterem sympozjum naukowego, które odbyło się 15 marca w Krakowiie był o. Piotr Semenenko, jeden z najwybitniejszych ludzi Kościoła XIX w., kandydat na ołtarze. Wybitny filozof i teolog. Uczestnik powstania listopadowego. Współzałożyciel i generał zmartwychwstańców.

 
Pierwszy rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie – Sympozjum „Duchowość klasztorów polskich”, odbyło się w Centrum Resurrectionis (ul. ks.Stefana Pawlickiego 1) zostało zorganizowane przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego (Prowincja Polska) i Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie. Okazją do spotkania jest przypadająca w tym roku 125. rocznica śmierci o. Semenenki i 175. rocznica powstania Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.
 
Biuletyn Biura Prasowego KEP