Czechy: Wizytacja w kraju św. Wacława

Od 25 do 27 listopada ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS, ks. asystent Bogdan Kadłuczka MS i ekonom prowincjalny ks. Józef Piela MS wizytowali saletyńskie placówki w Czechach.

Wizytacja miała na celu ocenę życia wspólnotowego i zakonnego współbraci. W jej trakcie nie brakowało wspólnej modlitwy, rozeznawania woli Bożej, a także refleksji nad posługą zgromadzenia w Republice Czeskiej.

Członkowie zarządu prowincjalnego spotkali się najpierw ze współbraćmi w Bozkovie. Przełożonym tej placówki i proboszczem parafii, a jednoczenie przełożonym okręgu misyjnego w Czechach jest ks. Krzysztof Mikuszewski MS. Bozkovska parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny została powierzona naszemu zgromadzeniu w 1996 r. Na jej terenie mieszka ok. 1400 osób, w tym 400 przyznających się do katolicyzmu. Na Msze św. niedzielne uczęszcza tu od 30 do 70 wiernych. Ks. Krzysztof obsługuje jeszcze parafie Paseky i Zlatá Olešnice.

Do wspólnoty w Bozkovie należy także ks. Jan Jucha MS, będący proboszczem w parafiach: Železný Brod, Bzí, Držkov, Krásná, Loučky i Zásada. Trzecim członkiem wspólnoty w Bozkowie jest br. Jarosław Stupkiewicz MS. Oprócz pomocy w prowadzeniu domu jest on asystentem pastoralnym. Opiekuje się m.in. stowarzyszeniem świeckich „Rodzina Saletyńska”, do której należy ok. 30 osób z terenu całej Republiki Czeskiej.

W drugim dniu wizytacji przełożeni odwiedzili współbraci pracujących w Mělniku. Jest to dwudziestotysięczne miasto położone 30 km od Pragi, u ujścia Wełtawy do Łaby. Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła, datowany na przełom X i XI w., jest jednym z najstarszych w Czechach. Współczesna późnogotycka świątynia pochodzi z 1520 r. Proboszczem w Mělniku jest ks. Jacek Zyzak MS, zaś wikariuszem ks. Mirosław Mateńko MS. Obaj misjonarze posługują w 6 parafiach, z których jedna jest „martwa”, tzn. nie ma w niej wiernych.

Zapraszamy na stronę www.saletini.cz, na której znajdują się bieżące informacje nt. pracy naszych współbraci w Republice Czeskiej. Prosimy o modlitwę w ich intencji, a także w intencji Kościoła katolickiego w tym kraju.

(gz / ks. Bogdan Kadłuczka MS; fot. ks. Józef Piela MS)

Za: www.saletyni.pl.