Diamentowy jubileusz profesji zakonnej o. Anastazego Gęgotka OCD

Diamentowy jubileusz profesji zakonnej o. Anastazego Gęgotka OCDW czerneńskim klasztorze karmelitów bosych 25 września 2016 r. świętowano uroczyście 60-lecie ślubów zakonnych o. Anastazego od św. Eliasza (Stanisława Gęgotka). Koncelebrze przewodniczył przełożony prowincjalny Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, o. Tadeusz Florek.

Jubilat odnowił śluby zakonne, otoczony współbraćmi zakonnymi, rodzeństwem, krewnymi i przyjaciółmi, od których przyjął także serdeczne życzenia. Wśród obecnych nie zabrakło ks. kan. Leszka Sołczyka, proboszcza z Sułoszowej, rodzinnej parafii jubilata.

Zgromadzonych przywitał przeor czerneńskiego klasztoru, o. Leszek Stańczewski. Okolicznościową, jubileuszową homilię wygłosił o. Szczepan Praśkiewicz, postulator krakowskiej prowincji. Na kanwie słów refrenu psalmu responsoryjnego niedzielnej liturgii, który brzmiał „Chwal duszo moja, Pana, Stwórcę swego” (Ps 146), zachęcił uczestniczących w liturgii do chwalenia Pana i do dziękowania Mu za sześćdziesiąt lat życia zakonnego ojca jubilata i za wszechstronną jego posługę. Przypomniał, że jubilat, jako specjalista z biblistyki był długoletnim wykładowcą Pisma św., greki i języka hebrajskiego w seminariach zakonnych w Krakowie i w Poznaniu, oraz że jego zaangażowanie naukowe i dydaktyczne nie odciągnęło go od troski duszpasterskiej, wpisanej w tożsamość każdego kapłana. Dlatego był m.in. duszpasterzem akademickim, spowiednikiem w wielu wspólnotach sióstr zakonnych, podejmował trud przełożeństwa jako przeor w Krakowie, w Poznaniu i w Przemyślu, wikariusz prowincji, rektor wyższego seminarium, magister kleryków, prowincjalny sekretarz misji. „Osobiście – mówił kaznodzieja – mam wobec Ciebie drogi jubilacie dług wdzięczności szczególnie za to, że w czasie mojej nieudolnej posługi prowincjalskiej, zechciałeś w latach 2001-2005 odciążyć mnie i podjąłeś trud bycia moim delegatem ds. Sióstr Karmelitanek Bosych – „prowincjałem żeńskim”, jak słusznie cię nazywano… A ja wcale, „ojcze prowincjale żeński”, nie byłem o to zazdrosny… Ileż to troski włożyliśmy, aby posługiwać naszym drogim Siostrom w powołaniu, ileż inicjatyw, nawet prekursorskich, podejmowaliśmy. Musieliśmy – o czym sam wiesz najlepiej – okupić je także cierpieniem, bo nie zawsze właściwie były one rozumiane, choć zawsze były zgodne z wytycznymi Urzędu Nauczycielskiego, co dziś usankcjonował głos samego Namiestnika Chrystusowego, tj. konstytucja apostolska „Vultum Dei quaerere” papieża Franciszka z 29 czerwca tego roku”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał o. Prowincjał, życząc o. Anastazemu, aby umocniony łaską jubileuszu pozostawał przez długi jeszcze czas dla wspólnoty zakonnej świadkiem Chrystusa, zarażając młodszych współbraci w powołaniu pogodą ducha, rozmodleniem, przykładem cierpliwości, zaufania Chrystusowi i Jego Matce, Królowej Karmelu. Wręczył nadto jubilatowi tekst błogosławieństwa apostolskiego papieża Franciszka. Przemówił także sam jubilat, który podziękował Panu Bogu za dar powołania, a obecnym za modlitwę i życzenia, prosząc równocześnie o dalsze towarzyszenie mu w jego wspinaczce na szczyt Karmelu.

Za: www.karmel.pl.