Odpust w sanktuarium Bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy

fot. Anna DziemskaPrzy relikwiach Bł. Władysława z Gielniowa w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu świętowano uroczystość odpustową Patrona stolicy w niedzielę, 25 września 2016 r.

Bp Józef Zawitkowski, emerytowany biskup pomocniczy diecezji łowickiej, płomienny mówca, poeta, autor pieśni religijnych, m.in. pieśni „Panie dobry jak chleb” przewodniczył odpustowej sumie o godz. 15.00.

Wraz z nim mszę celebrowali ks. prał. Jacek Siekierski, rektor kościoła akademickiego św. Anny oraz bernardyn z Częstochowy, animator świętych i błogosławionych franciszkańskich, o. Krystian Olszewski OFM.

Poruszającą, patriotyczną homilię bp Zawitkowski wygłosił na ambonie, na której 511 lat temu głosił kazania bernardyński zakonnik o. Władysław z Gielniowa.

W homilii bp. Zawitkowski mówił o dziejach Warszawy i o wielkich Prymasach związanych ze stolicą, kard. Auguście Hlondzie i o Prymasie Tysiąclecia, kard. Stefanie Wyszyńskim. To na tej ambonie Prymas Tysiąclecia mówił: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. Bogu to, co należy do Boga, ale kiedy Cezar siada na ołtarzu, my mówimy krótko – non possumus”. Po tym kazaniu Prymasa aresztowano w jego domu na Miodowej i internowano.

Biskup Zawitkowski odniósł się do obecnej sytuacji w Polsce, gdzie ludzie są mocno podzieleni i zantagonizowani. Przywołał wielkie postaci Polaków, m. in. Norwida i Mickiewicza, którzy jak Mojżesz, przeprowadzali naród przez okrutne czasy niewoli.

Kaznodzieja przypomniał też, że gospodarzami tego miejsca byli ojcowie bernardyni i wyraził radość z obecności bernardyna, o. Krystiana Olszewskiego OFM.

W czasie uroczystości obecne małżeństwa odnowiły swoje przyrzeczenia.

Piękną oprawę liturgiczną zapewniła młodzież akademicka.

Po mszy świętej kapłani i wierni uczcili relikwie patrona Warszawy, które w czasie dnia odpustu spoczywały w prezbiterium.

Przez wieki lud Warszawy gromadził się na modlitwach w kościele bernardyńskim na Krakowskim Przedmieściu przy relikwiach bł. Władysława, oddając mu cześć, jaka jest należna świętym.

W 1604 r. Senat Warszawy uczynił świątobliwego zakonnika Władysława patronem Stolicy. Papież Benedykt XIV wydał urzędowy akt beatyfikacyjny 11 lutego 1750 r.

W roku 1759 Klemens XIII ogłosił bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy, a 19 grudnia 1962 r. papież Jan XXIII na prośbę Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego ogłosił bł. Władysława z Gielniowa głównym patronem Warszawy.

Obecnie główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna Łaskawa z kościoła jezuitów przy katedrze św. Jana. Bł. Władysław jest patronem drugorzędnym.

Warszawa pamięta o swym patronie. Wierni raz w miesiącu modlą się w kościele św. Anny o kanonizację bł. Władysława z Gielniowa. W tym dniu ojcowie bernardyni wraz z księżmi akademickimi odprawiają tutaj mszę świętą.

Drugim ośrodkiem kultu patrona stolicy jest parafia Bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie Natolinie. W minioną niedzielę sumie odpustowej przewodniczył tam  metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił biskup senior Diecezji Warszawsko-Praskiej bp Kazimierz Romaniuk.

Anna Dziemska

Foto Anna Dziemska

Zdjęcia z odpustu w kościele św. Anny można obejrzeć tutaj.