Franciszkanin biskupem – Rada Plenarna Zakonu

Dnia 21 listopada br. podczas trwania Rady Plenarnej Zakonu, została ogłoszona decyzja o nominacji jednego z Radnych; P. Paskalis Bruno Syukur OFM, definitora generalnego; biskupem diecezji Bogor (Indonezja).

Biskup nominat urodził się 17 maja 1962 r., wieczystą profesję w Zakonie Braci Mniejszych złożył w 1989 r, święcenia prezbiteratu przyjął w 1991 r. Pełnił posługę w parafii, studiował teologię duchowości, był magistrem nowicjatu, gwardianem, członkiem Rady Prowincjalnej, w latach 2001-2009 Ministrem Prowincjalnym w Indonezji, a od 2009 roku Definitorem Generalnym dla Azji i Oceanii.

Za: www.franciszkanie.net.