I Zjazd i Sympozjum Instytucji i Podmiotów noszących imię kard. Hlonda

W Górnośląskiej Wyższej szkole Pedagogicznej imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach odbyło się całodniowe sympozjum naukowe poświęcone myśli pedagogicznej kardynała Augusta Hlonda oraz sprawom wychowawczym i społecznym.

Szeroki patronat, jaki nad tym sympozjum roztoczyły władze miasta Mysłowice oraz Komitet Naukowy wraz z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Katowicach. Sympozjum zgromadziło wielu uczestników, a aula wypełniona była po  brzegi. Towarzystwo Chrystusowe reprezentowali ks. Tomasz Porzycki TChr, postulator do spraw beatyfikacji oraz ks. Bernard Kołodziej TChr.

Wygłoszono osiem referatów naukowych, a wśród nich ks. prof. UAM dr hab. Bernard Kołodziej wygłosił referat na temat: „Problem bezrobocia w nauczaniu kard. Augusta Hlonda”, a ks. mgr. Tomasz Porzycki przedstawił stan procesu beatyfikacyjnego. Po referatach odbyła się żywa dyskusja oraz dopowiedzenia. W drugiej części uczniowie szkół gimnazjalnych im kard. A. Hlonda przygotowali ciekawy  montaż słowno-muzyczny pt. „Dla wiary i nauki”.

Sympozjum zakończono zwiedzaniem ekspozycji muzealnych dotyczących rodziny i postaci wielkiego Syna Ziemi Mysłowickiej, Śląskiej i Polskiej, kard Augusta Hlonda. Niektóre eksponaty zostały przedstawione pierwszy raz, udostępnione przez rodzinę zmarłego Prymasa Polski.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.