Jasnogórska Szkoła Wiary

Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne odbywa się w środę, 10 kwietnia na Jasnej Górze. Hasło spotkania brzmi: „Jasnogórska Szkoła Wiary”.

O. prof. Zachariasz Jabłoński, organizator spotkania wskazuje, że Maryja jest dla nas najdoskonalszym wzorem wiary. Ona uczy nas całkowitego, ufnego zawierzenia Bogu. „Szkoła musi kształtować dojrzałego człowieka, jeżeli chce pomóc w tym kształtowaniu dojrzałego czciciela Matki Bozej, dla którego Ona będzie wzorem. W Roku Wiary chcielibyśmy znów spojrzeć na Jej wiarę, i w jakimś sensie Ona jest dla nas tym odnośnikiem, czy wezwaniem, czy programem też, który realizujemy” – wyjaśnia cel spotkania o. profesor.

Sympozjum zainaugurowała Msza św. odprawiona o godz. 8.00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył abp senior Stanisław Nowak. Zebranych powitał o. prof. Zachariasz Jabłoński, definitor generalny Zakonu Paulinów.

„Maryja to wiara ucieleśniona przez samego Boga – podkreślił w homilii abp senior Nowak – Godzi się więc, żeby na Jasnej Górze w Roku Wiary rozpatrywana była dogłębnie, możliwie najlepiej prawda o wierze Maryi. Wypada, gdy doświadczamy tego, w jak wielkim wymiarze, i z jakim natężeniem głosi się właśnie tu, na Jasnej Górze wiarę Maryi, by i na tym Sympozjum Mariologiczno-Maryjnym objawiła się światu moc tego sanktuarium w utwierdzaniu katolików, zwłaszcza Polaków w wierze. Modlimy się dlatego w czasie tej Mszy św. za pomysłodawców, organizatorów, wykładowców i słuchaczy tego Sympozjum. Niech dzięki nim popłynie stąd wielki apel o odrodzenie się naszego narodu w wierze”.

O godz 9.00 uczestników Sympozjum zgromadzonych w Kaplicy Różańcowej powitał o. Piotr Polek, definitor generalny Zakonu Paulinów. „Rozpoczynające się Sympozjum wpisuje się w Rok Wiary i zaprasza nas do Jasnogórskiej Szkoły Wiary (…) Jasnogórska Szkoła Maryi kształtuje się od przeszło 600 lat, i swoje źródło ma przede wszystkim biblijne. Jansogórska Szkoła Wiary to przede wszystkim wpatrywanie się w Maryję, która, jak nauczał nas bł. Jan Paweł II, przoduje nam w pielgrzymce wiary – powiedział o. Polek – Maryja słuchała tego, co Bóg do Niej mówił. Służebnica Pańska otwarta na Słowo Boga”.

Wprowadzenia merytorycznego w temat dokonał bp diecezjalny kaliski dr Edward Janiak, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. „Maryja wskazuje nam, w jaki sposób powinniśmy żyć wiarą – mówił bp Janiak – Co znaczy wierzyć? Słowo Boże jako Słowo Boże przyjąć w swoim sercu, i całe serce Bogu powierzyć. Ważne jest, abyśmy dostrzegali, jak wiara Maryi była umocniona i zachowana, najpierw w odwiedzinach krewnej Elżbiety, w otoczeniu ludzi wierzących, błogosławiących Boga, które jest właściwym miejscem doświadczenia, umocnienia i zachowania wiary. Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy Maryją i Elżbietą umacnia i pomaga zachować wiarę. Kiedy serdecznie się witają, pozdrawiają, Bóg jest pomiędzy nimi (…) Przez siostrzane dusze, w wierze przemawia miłość. I w tym kontekście również Jasna Góra jest dla nas szkołą wiary. Najważniejsze jest nasze osobiste spotkanie z Maryją, ale w doświadczeniu, umocnieniu, zachowaniu wiary pomaga również otoczenie owych błogosławionych Boga”.

Słowo wprowadzające wygłosił także metropolita częstochowski abp Wacław Depo. „Bardzo pragnę serdecznie podziękować za to, że to Sympozjum może się tutaj odbyć w Domu Matki. I chciałbym zwrócić uwagę na takie dwa trójmiany. Pierwszym zadaniem, które zawsze się tutaj dokonuje niezależnie od tematu, to jest budowanie na prawdzie czyli prawda, zaufanie i wspólnota – powiedział abp Depo – Prawda o Maryi, która jest zawsze prawdą o Chrystusie. I kontekst tego czasu, który teraz mamy, a mianowicie wielkanocnego okresu, zawsze skłania nas do tego, żebyśmy tutaj budując na prawdzie, byli ludźmi, którzy dzieląc się prawdą z innymi, są świadkami prawdy”. Przypomniał również, że „Jasnogórska Szkoła Wiary jest szkołą narodu”.

„Kolejny trójmian, to jest, żeby odczytać czas, miejsce i ludzi. I w tym zadaniu w sposób szczególny łączymy się z tajemnicą śmierci i przejścia przez śmierć wspólnoty samolotu prezydenckiego. Nim się rozpoczęło nasze Sympozjum, mogliśmy słyszeć syreny alarmowe w naszym mieście, właśnie w godzinie, kiedy oni tam, trzy lata temu kończyli swoje pielgrzymowanie na ziemi” – przypomniał abp Wacław Depo.

W Sympozjum uczestniczą m.in. przedstawiciele różnych wyższych uczelni w kraju, ojcowie paulini, klerycy paulińskiego WSD na Skałce w Krakowie, kapłani i siostry zakonne, osoby świeckie.

W programie znajduje się kilkanaście referatów. Wśród nich zostaną podjęte tematy: Apel Jasnogórski szkołą wiary Polaków, Jasnogórska pobożność maryjna w służbie odnawiania i pogłębiania wiary, Święci i błogosławieni ukształtowani w jasnogórskiej szkole wiary, Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji, Kulturotwórcza rola jasnogórskiej szkoły wiary, Jasnogórska szkoła wiary w służbie mobilizacji moralnej Europy.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn


Program:

8.00 – Msza św. koncelebrowana – przewodniczy abp dr Stanisław Nowak

Wprowadzenie merytoryczne – bp diecezjalny kaliski dr Edward Janiak, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych

Niepokalana kształtuje świadomość wiary jako daru – o. dr hab. Paweł Warchoł OFM, Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW „Kolbianum” – Niepokalanów

Wniebowzięta umacnia wiarę w eschatyczne powołanie Kościoła – o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE, UP JPII-Kraków

Wiara naznaczona heroizmem zawierzenia – ks. dr Teofil Siudy, WSD – Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie

Maryjne założenia programowe Ślubów Jasnogórskich i Wielkiej Nowenny Tysiąclecia – ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Jasnogórska pobożność maryjna w służbie odnawiania i pogłębiania wiary – ks. dr hab. Zbigniew Wit, Częstochowa

12.00 – przerwa

14.00 — wznowienie obrad

Apel Jasnogórski szkołą wiary Polaków – arcybiskup metropolita częstochowski dr Wacław Depo, Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego, Wydział Teologii KUL, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski

Święci i błogosławieni ukształtowani w jasnogórskiej szkole wiary – o. dr hab. Zachariasz Jabłoński OSPPE, prof. WSD – UP JPII – Kraków

Jasnogórska szkoła wiary wyzwaniem do nowej ewangelizacji – ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś, UPJPII – Kraków

Kulturotwórcza rola jasnogórskiej szkoły wiary – biskup diecezjalny świdnicki prof. dr hab. Ignacy Dec, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, kierownik Katedry Antropologii Filozoficznej i Etyki

Jasnogórska szkoła wiary w służbie mobilizacji moralnej Europy – Peregrynacja „od Oceanu do Oceanu” – Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich – Gdańsk

Dylematy jasnogórskiej ewangelizacji w zetknięciu z ideologiami – o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UP JPII – Kraków

Jasnogórska maryjność drogą naśladowania Maryi – o. dr Jan Pach OSPPE, dyrektor Jasnogórskiej Biblioteki Maryjnej

głos uczestników

21.00 – Apel Jasnogórski – przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski OSPPE

Organizator: Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze

Współpraca: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Patronat medialny: Radio ‚Jasna Góra’, Dwumiesięcznik ‚Jasna Góra’, Biuro Prasowe Jasnej Góry, Tygodnik Katolicki ‚Niedziela’.

Zgłoszenia: o. Zachariasz Jabłoński OSPPE, 42-225 Częstochowa, ul. Kordeckiego 2, e-mail: [email protected], tel. 34/37-777-336


CZCIGODNY KSIĘŻE REKTORZE

Wśród Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego znajdują się zapewne klerycy, których powołanie do kapłaństwa (życia zakonnego) zrodziło się w czasie pielgrzymek bądź przy Sercu Jasnogórskiej Bogarodzicy w sanktuarium. Wielu alumnów uczestniczy z zapałem i entuzjazmem w pielgrzymkach a potem przybywają celebrować Mszę Św., żeby pod przewodnictwem Księży Moderatorów lub Księży Biskupów, zawierzyć swoje posługiwanie kapłańskie Bogu przez wstawiennictwo Maryi Matki i Królowej Kapłanów.

W Roku Wiary pragniemy poprzez sympozjum mariologiczne, pogłębić refleksję naukową nad maryjnym wymiarem ewangelizacji w kontekście przesłania: ‚Jasnogórska Szkoła Wiary’. Złożoność problematyki ukazują tematy referatów. Podjęte przez kompetentnych profesorów zagadnienia dostarczą zapewne materiału służącego do pogłębienia kultu maryjnego.

Nie sposób zaprosić wszystkich Alumnów-Pielgrzymów na to spotkanie, stąd propozycja udziału 2-3 przedstawicieli (w razie korzystania z noclegu prosimy o informację – posiłki zapewnia klasztor nieodpłatnie).

Serdecznie pozdrawiamy Księdza Rektora, wszystkich Księży Moderatorów i Profesorów od Serca Jasnogórskiej Królowej Polski i Matki Kościoła.

Niech przygotowanie do Triduum Sacrum uczyni nas jeszcze bardziej radosnymi i czytelnymi świadkami Miłości.

o. Zachariasz Jabłoński
Definitor Generalny Zakonu Paulinów

o. Roman Majewski
Przeor Jasnej Góry

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.