Home Wiadomości Jubileusz 200-lecia oblatów – modlitwa w intencji powołań

Jubileusz 200-lecia oblatów – modlitwa w intencji powołań

Redakcja

superior generalny o. Louis Lougen OMI

Trzeci rok oblackiego triennium zaprasza nas do ponownego zbadania wierności charyzmatowi Eugeniusza de Mazenoda, a ostatecznie naszej wierności misji Jezusa.

Wszystkie jurysdykcje Zgromadzenia są zaproszone do ponownego rozpatrzenia swej praktyki misjonarskiej w świetle tego listu i Naszych Konstytucji i Reguł. Ostatnie dokumenty papieża Franciszka – Evangelii Gaudium i Laudato Si – dają nam mocny impuls, aby odnowić naszą misjonarską gorliwość. Te dokumenty potwierdzają oblacki charyzmat, oświecają nasze rozeznanie w dziedzinie misji i wzbudzają wśród nas nowy zapał misyjny. Kilka oblackich jurysdykcji już rozpoczęło odważny proces rozeznania o misji i podjęło istotne decyzje, aby podkreślić dynamizm życia oblackiego i wierność charyzmatowi. Chciałbym im wesprzeć i pobłogosławić w ich poszukiwaniu nowych kierunków. Każda jurysdykcja, jako wspólnota misjonarzy, uczestniczy w misji Trójcy Świętej i rozeznać, jak w obecnej sytuacji i w świetle naszego charyzmatu być świadkiem. Modlimy się, abyśmy byli w stanie przyjąć namaszczenie Ducha Świętego, aby nasze serca były wolne, byśmy potrafili porzucić posługi, gdzie dokonujemy wielkich rzeczy, aby lepiej odpowiedzieć na palące potrzeby i wezwania współczesnej ewangelizacji.

Louis Lougen OMI

Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie.

Dz 2, 42-47: Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Doceniajcie waszą ważną posługę żyjąc zgodnie ze wszystkimi cnotami zakonnymi

List Założyciela do o. Szczepana Semerii, 25.01.1848 roku (EO I, t. 4, nr 2):

Nie mo¬gąc napisać do każdego z was, zwracam się do was wszystkich, moi drodzy synowie, którzy zostaliście przez Boga wezwani na tak pięk¬ną misję. Dzięki praktykowaniu wszystkich cnót zakonnych przyno¬ście zaszczyt waszemu wzniosłemu powołaniu. Bądźcie wiernymi obserwantami waszych świętych Reguł, żyjcie w najdoskonalszej ko¬munii, i postępujcie zgodnie z nakazanym posłuszeństwem. Jeśli poja¬wiałaby się jakaś chmura, od której – proszę Boga, aby was uchronił, wystrzegajcie się skarżenia przed jakimkolwiek obcym, gdyż później wyrzucalibyście sobie i nie musielibyście zwlekać z uznaniem, że wielką i trudną do wyleczenia krzywdę wyrządziliście waszej rodzi¬nie, która przez całe wasze życie obciążałaby wasze sumienie. Skąd¬inąd, bądźcie pewni, że zamiast ulgi, której poszukiwalibyście, odczu-libyście jedynie gorycz i zawód. Miłujcie się wzajemnie, miejcie prawdziwy szacunek do siebie nawzajem, a unikniecie tego zła, a do¬bry Bóg będzie błogosławił wszystkie wasze przedsięwzięcia, i spo¬dziewając się ukoronowania w niebie, już w tym życiu zostaniecie wynagrodzeni. Jakkolwiek jest was niewielu, gdy jesteście razem, wszystkie wasze ćwiczenia będziecie odprawiać wspólnie, jakbyście tworzyli wielką wspólnotę. Któż może wypowiedzieć dobro, które będzie owocem dobrego przykładu, jaki będziecie dawać?

MODLITWA

Bracia, w tym dniu modlitwy w intencji powołań prośmy Chrystusa i błagajmy, aby posłał misjonarzy do naszego Zgromadzenia, wołając:

Panie, poślij robotników na Twoje żniwo

P: Pamiętaj Panie o swoim Kościele.
W: Strzeż go od wszelkiego zła i udoskonalaj w Twojej miłości.
P: Kieruj Ojcem św. papieżem Franciszkiem.
W: Osłaniaj go i umacniaj swoim Duchem.
P: Błogosław naszemu Zgromadzeniu.
W: Niech przez słowa i czyny obwieszcza kim jest Chrystus
P: Wspieraj naszego Ojca Generała.
W: Aby kierował Zgromadzeniem według ducha Eugeniusza de Mazenoda i był dla oblatów znakiem jedności.
P: Dodawaj sił misjonarzom.
W: Aby byli wiernymi i odważnymi sługami Twego Królestwa.
P: Czuwaj nad naszymi braćmi nieobecnymi.
W: Ochraniaj ich stale Twoją miłością.
P: Wezwij innych ludzi do udziału w naszym życiu i pracy.
W: Poślij pracowników na Twoje żniwo.
P: Wynagródź tych, którzy nam pomagają.
W: Obdarz życiem wiecznym wszytskich, którzy dla chwały Twego Imienia świadczyli nam dobro.

Z nadzieją i ufnością módlmy się do Boga: Ojcze nasz

Módlmy się: Panie, wysłuchaj łaskie modlitwy, którą z pokora do Ciebie zanosimy, poślij nam misjonarzy według Twego Serca, gotowych, aby swoje życie całkowicie poświęcić dla zbawienia świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Obecnie Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej liczy blisko 3900 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą.

OMI/Święty Krzyż

Za: www.oblaci.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda