Kapucyni: Spotkanie formacyjne katechetów

KapucyniW dniach 09 – 12 listopada 2015 roku, w Tenczynie, odbyło się spotkanie formacyjne braci z Prowincji Krakowskiej, którzy pełnią posługę katechetów.

Na spotkaniu zostały  podjęte w formie wykładów, warsztatów i dyskusji, zagadnienia katechetyczne dotyczące problemów współczesnej katechezy i wychowania młodego pokolenia, z punktu widzenia teologii i pedagogiki. Oprócz wykładów, zjazd katechetów był dobrym czasem dla spotkania braterskiego oraz wymiany doświadczeń.

Wykładowcy tematyka:
-P. mgr Adam Maniura: Współczesne problemy w katechezie. Dlaczego warto uczyć w szkole
-Ks. mgr lic. Tomasz Chrzan: Niewierzący na katechezie i przygotowaniu do sakramentów
-P. mgr Witold Wyskiel: Blaski i cienie katechezy – 25 lat obecność religii w szkole
-Br. mgr Michał Ferenc i Br. mgr Artur Borkowski: Propozycja formacyjna i katechetyczna dla młodzieży
-Br. dr Tomasz Żak: Dlaczego katecheza w naszej Prowincji?

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.