Karmelici: List O. Generała Zakonu z okazji Święta MB Szkaplerznej

List Ojca Generała z okazji Święta Matki Bożej z Góry Karmel.

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Karmelu.

Zbliża się Uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel. Z tej okazji pragnę wszystkim Wam złożyć szczere i serdeczne życzenia. Ten dzień to dla nas wszystkich wielkie święto i okazja, by wyrazić naszą wdzięczność i radość Matce Pana, a Naszej Pani z Karmelu. Również w tym roku pragnę polecić Jej wstawiennictwu nasze plany i nadzieje, nasze misje i duszpasterstwo, nasze radości oraz nasze zmartwienia i trudności. Maryja, nasza Matka i Siostra, niech nas oświeci, prowadzi i pomoże, byśmy byli wierni naszemu powołaniu, abyśmy byli radosnymi i szczodrymi ewangelizatorami, odpowiadającymi na wezwania kierowane do nas i całego Kościoła przez Papieża Franciszka.

Rok temu jako temat rozważań przed Uroczystością Matki Bożej Szkaplerznej, poleciłem obraz Matki Bożej schodzącej do czyśćca, by dać ochłodę i ratować dusze cierpiące. Prosiłem, abyśmy naśladując Maryję, schodzili do „czyśćca” naszych rzeczywistości, byśmy gestem solidarności i współczucia pomagali tym wszystkim, którzy cierpią w różnego rodzaju czyśćcu naszych czasów.

Dziś z okazji naszego święta zwracam się do wszystkich braci, sióstr, mniszek, tercjarzy, świeckich członków wielkiej rodziny karmelu, abyśmy sami odkrywali i kontemplowali piękno istniejące wokół nas, byśmy innym pomagali odkrywać to piękno istniejące w naszym świecie. Od początku Karmel jest synonimem piękna, Maryja jest ozdobą i pięknem Karmelu – Mater et Decor Carmeli. Zakon nasz od początku kontemplował, głosił i ukazywał piękno. Tak wiec proszę was, aby nasze życie stawało się hymnem pochwalnym na część Boga – stwórcy piękna. Dołóżmy starań, aby to piękno wokół nas nie zostało zbrukane słabością, grzechem i złem. Troszczmy się o to, by ulżyć i pomóc tak wielu osobom, które cierpią z powodu niesprawiedliwości, egoizmu i przemocy.

Nam wszystkim życzę, by nasze życie było pieśnią dziękczynną dla Stwórcy, abyśmy tak jak Maryja głosili cuda, które Pan zdziałał w naszym życiu. Jestem przekonany, że największym dramatem dzisiejszego świata jest niezdolność dostrzegania i kontemplowania prawdziwego piękna. Piękno, które proponuje dzisiejszy świat, sprowadza się tylko do odczuć estetycznych, często o podłożu egoistycznym. Gaśnie ono szybko i pozostawia pustkę.

W poszukiwaniu piękna prawdziwego Maryja będzie nam nauczycielką i drogowskazem. Ona pomoże nam zwrócić wzrok na maluczkich, pokornych, zepchniętych na marginesy dzisiejszego świata… Maryja pomoże odnaleźć piękno w naszej codzienności i wszędzie tam, gdzie trudno nam jest je dostrzec.

W święto Matki nasze modlitwy, nowenny, liturgie niech staną się pokorną i radosną pieśnią na cześć Piękna. Nie popadajcie w rutynę, nie sprawujcie pustych, męczących i pełnych przepychu celebracji – kiedyś pięknych, a dziś powierzchownych i tylko zewnętrznych. W ten dzień niech Wasze serca będą przepełnione radością i entuzjazmem. Niech uniosą się ku pięknu prawdziwemu. Niech wzniosą się ponad naszą małość i słabość, by kontemplować „Gwiazdę morza”, która poprowadzi nas do Jezusa Chrystusa naszego Pana.

Wszystkim życzę pięknych przeżyć, radości i wewnętrznego pokoju w Święto Królowej Karmelu, naszej Matki i Siostry i Jej opiece wszystkich polecam.

Z braterskim pozdrowieniem.
Fernado Millán Romeral O.Carm.
Przeor Generalny

Za: www.karmelici.info.pl.