„Zielona Mila” – kapucyńska inicjatywa pomocy bezdomnym

Przy krakowskim klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów powstała grupa wsparcia „Zielona Mila”. To kolejna inicjatywa Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Opiekunem grupy jest pracownik socjalny Michał Zoremba. „Grupa Zielona Mila to wspólnota kobiet i mężczyzn, bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością, które borykają się z problemem nadużywania alkoholu bądź ryzykownego jego spożywania. Podczas naszych spotkań uczestnicy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, wspierają się” – powiedział Michał Zoremba.

Spotkania grupy odbywają się co dwa tygodnie. Uczestniczy w nich m.in. pan Kazimierz, który wyznał: „Ja mam tylko nadzieję, że po prostu dojdę tą drogą do trzeźwości”.

Grupa wsparcia „Zielona Mila” działa w ramach projektu „Świadoma droga do domu”. Jest on dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

R. Łączny, KAI

Za: Radio Watykańskie