125 lat Zgromadzenia Sióstr od Aniołów

31 marca 2013 r. Zgromadzenie Sióstr od Aniołów obchodziło 125 rocznicę powstania. Bezhabitowe Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zostało założone w Wilnie przez ks. Wincentego Kluczyńskiego, przy współudziale M. Bronisławy Stankowicz w 1889 r.

Obecnie siostry pracują w Polsce, Litwie, Białorusi, Ukrainie, Rosji, Czechach, Anglii, a także w trzech krajach afrykańskich: Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga i Kamerunie.

Szczególnym charyzmatem Zgromadzenia jest pomoc kapłanom w pracy apostolskiej. W tym duchu Siostry od Aniołów posługują w naszej Wspólnocie w Ząbkach. Na przestrzeni minionych 30 lat siostry pracowały w różnych działach Sekretariatu Misyjnego, zajmowały się prowadzeniem kuchni oraz pracami domowymi.

Z okazji Jubileuszu w naszej Wspólnocie pallotyńskiej w Ząbkach została odprawiona Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Rektora Jerzego Firczyka SAC. Po Komunii św. siostry odnowiły swoje śluby zakonne, następnie odśpiewano uroczyste Te Deum.

Wieczorem odbyła się świąteczna kolacja, w czasie której s. Lucyna Tomaszewicz, przełożona miejscowej wspólnoty, przedstawiła krótką historię Zgromadzenia, przeprosiła za winy i podziękowała za możliwość współpracy z Pallotynami. Na zakończenie kolacji siostry obdarowały wszystkich pamiątkową książeczką pt. „Dobrego dnia z Aniołem Stróżem”. Ksiądz Rektor w końcowym przemówieniu życzył siostrom błogosławieństwa Bożego, licznych powołań i dalszej owocnej współpracy z naszą Wspólnotą.

Br. Adam Fułek SAC

Za: InfoSAC 06/04/2014 [13]