Bracia Mniejsi Konwentualni: Spotkanie CIRC w Rzymie

Międzynarodowa Komisja ds. Rewizji Konstytucji (CIRC) spotkała się w Rzymie, w Seraphcium, w dniach od 31 marca do 7 kwietnia 2014 roku.

Do komisji należy siedmiu reprezentantów konferencji/federacji Zakonu (fr. Bernardino Fiore z prowincji neapolitańskiej, Włochy [CIMP]; fr Kazimierz Malinowski z krakowskiej prowincji św. Antoniego, Polska [CEO]; fr. Janez Kurbus z Prowincji św. Hieronima, Chorwacja [CEC]; fr. Kevin Schindler-McGraw z Prowincji św. Jóżefa z Kupertynu, USA [CFC]; fr. Joseph Blay z kustodii prowincjalnej św. Antoniego z Padwy, Ghana [AFCOF]; fr. Rogério Pereira Xavier Prowincji św. Franciszka, Brazylia [FALC]; i fr. Gabriel Singarimbun z Kustodii Niepokalanego Poczęcia NMP, Indonezja [FAMC]) oraz trzech członków Komitetu Wykonawczego ds. Rewizji Konstytucji (CERC): fr. Valentín Redondo z Prowincji Naszej Pani z Monserrat, Hiszpania, fr Timothy Kulbicki z Prowincji św. Antoniego, USA i fr. Zbigniew Kopeć z warszawskiej prowincji Matki Bożej Niepokalanej, Polska).

Po wspólnym spotkaniu z CERC i pozdrowieniach Ministra generalnego, komisja przystąpiła do analizy zarysu I, przeformowanego rozdziału Konstytucji, przygotowanego przez CERC. Zaproponowała drobne korekty związane w zasadzie z różną wrażliwością poszczególnych konferencji/federacji; uwagi te zostaną włączone w już istniejący zarysie, który następnie zostanie przekazany dla Definitorium generalnego w czerwcu br. dla dalszej jego weryfikacji. Tekst I rozdziału, przejrzany przez Definitorium, zostanie opracowany w formie fiszek dla kapituł klasztornych, do wykorzystania przez każdą wspólnotę, począwszy od września 2014 r. Tym samym fiszki będą stanowić okazję do dalszej weryfikacji tekstu Konstytucji oraz przyczynek do formacji ustawicznej zakonników.

Członkowie CERC i CIRC wzięli również udział w sympozjum naukowym, które odbyło się w Seraphicum w dniach 4-5 kwietnia 2014 r., poświęconym zagadnieniu życiu we wspólnocie braterskiej (pogłębieniu treści III rozdziału Konstytucji).
Kolejne spotkanie CIRC odbędzie się w październiku br. Jego celem będzie analiza treści II rozdziału Konstytucji.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z treścią prezentacji w PowerPoint zamieszczonych na stronie internetowej Zakonu www.ofmconv.net w dziale poświęconym Rewizji Konstytucji >>>.
Jak zawsze można się z nami skontaktować drogą mailową: [email protected]

Fr. Timothy Kulbicki, sekretarz CIRC

Za: www.ofmconv.net