Inwentaryzacja zabytków ruchomych opactwa tynieckiego

W dniach od 2 do 5 lipca w opactwie tynieckim odbyła się inwentaryzacja zabytków ruchomych (tzw. mobiliów).

Inwentaryzacja tynieckich mobiliów dotyczyła przede wszystkim detali architektonicznych (fragmentów obramowań drzwiowych i okiennych, kapiteli, kolumn itp.) pozostałych po prowadzonych w poprzednich latach pracach wykopaliskowych. Ponadto inwentaryzacją objęte zostały inne detale: rzeźba, obrazy oraz tkaniny.

Wszystkie zabytki zostały zmierzone, sfotografowane i spisane wg specjalnego formularza. Prace prowadzili w ramach swoich praktyk studenci Instytutu Historii Sztuki UJ pod kierunkiem dr hab. Teresy Rudzińskiej-Chorąży oraz dr. hab. Andrzeja Betleja.

Za: www.tyniec.benedyktyni.pl.