25-lecie Jasnogórskiego Telefonu Zaufania

Dni skupienia dla dyżurantów Telefonu Zaufania z całej Polski trwały w dniach 12-14 kwietnia, piątek – niedziela na Jasnej Górze. 

„W tym roku przeżywamy 25-lecie Jasnogórskiego Telefonu Zaufania, który dokładnie rozpoczął swoje działanie 25 marca – opowiada o. Kazimierz Maniecki, definitor generalny Zakonu Paulinów i dyrektor Jasnogórskiego Telefonu Zaufania – Nasz Telefon Zaufania na Jasnej Górze dyżuruje w godzinach 20.00 do 24.00 przez cały tydzień. Dyżurantami są osoby, które posiadają wykształcenie i teologiczne, i psychologiczne, i prawnicze, i medyczne. Można powiedzieć, że są kompetentne, aby w tym Telefonie posługiwać. Nasz Telefon powstał, ponieważ wielu ludzi szukało rozwiązania swoich problemów w telefonach świeckich (…) Nie jest łatwo zawsze obsadzać te dyżury, ponieważ niektóre osoby wyjechały z Częstochowy, ale Bogu dziękować trwamy, działamy, podejmujemy te nasze obowiązki. Zawsze w poniedziałki posługuje kapłan”. 

„Ta służba nie jest taka łatwa, jesteśmy anonimowi, staramy się, żeby każda osoba miała to zaufanie, że powierzone sprawy zostaną w Telefonie Zaufania, że nikt nie będzie o tym wiedział, bo dzisiaj jest trudno znaleźć kogokolwiek, komu można tak do końca zaufać, otworzyć przed nim serce i takimi osobami są ci, którzy dyżurują w Telefonie Zaufania. Nasi dyżuranci są wolontariuszami, więc jest to ich wielkie poświęcenie, gdyż po pracy przychodzą, aby u nas posługiwać do północy. Chciałbym im podziękować za ofiarność i dobroć. To jest świadectwo, że są jeszcze tacy, którzy robią coś bezinteresownie, kierując się miłością bliźniego” – podkreśla o. Kazimierz Maniecki. 

Msza św. dziękczynna z okazji jubileuszu 25-lecia powstania sprawowana była w sobotę, 13 kwietnia w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii sprawowanej przed Cudownym Obrazem o godz. 16.45 przewodniczył o. Marian Waligóra, a koncelebrował o. Kazimierz Maniecki, dyrektor Jasnogórskiego Telefonu Zaufania. Homilię wygłosił o. Stanisław Kozakiewicz, paulin z Krakowa. 

„Maryja jest Tą, która podprowadza nas do Boga, prowadzi nas do Chrystusa, jednocześnie jest wzorem przeżywania tej głębokiej więzi z Nim. W tym czasie wielkopostnym patrzymy w szczególny sposób na Maryję, która stoi pod krzyżem Pana, uczy nas wytrwałości na drogach naszego życia, stawania pod Jego krzyżem z naszymi doświadczeniami życiowymi, krzyżami, zmaganiami, ale też z dziękczynieniami za to, że w krzyżu drugiego człowieka możemy być pomocą, możemy stanąć przy drugim człowieku z nasza serdeczną miłością, spojrzeniem, dobrym słowem – mówił w powitaniu o. Marian Waligóra – Dobrze wiedzą o tym, ci, którzy w szczególny sposób gromadzą się na tej Eucharystii, osoby uczestniczące w dniach skupieniach dla pracowników posługujących w Telefonach Zaufania. To jest ta szczególna posługa stawania pod krzyżem i doświadczaniem tego, który szuka pomocy i przez naszą, czy wasza posługę chce doświadczyć miłości, miłosierdzia, zrozumienia. My uczymy się tej postawy niesienia miłości i pomocy od Maryi”. 

JASNOGÓRSKI TELEFON ZAUFANIA 
tel. 034 365 22 55 
czynny codziennie 20:00 – 24:00 
DYŻURUJĄ: Osoby świeckie (różnych specjalności – psycholog, pedagog, prawnik, teolog…) oraz duchowne (w każdy poniedziałek dyżurują kapłani) 

o. Stanisław Tomoń

Za: www.jasnagora.com