250 lat kapucynów w Łomży

W święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego), które jest Dniem Życia Konsekrowanego, wspólnota kapucyńska rozpoczęła Wielki Jubileusz 250-lecia obecności w Łomży. O wielkości tego jubileuszu świadczą nie tylko długie lata przebywania braci kapucynów w tym klasztorze. Papież Franciszek udzielił odpustu zupełnego, który można zyskać każdego dnia tego roku, pod zwykłymi warunkami, nawiedzając kościół p.w. Matki Bożej Bolesnej.

Na początku Mszy św. bp Tadeusz Zawistowski, nawiązując do Dnia Życia Konsekrowanego, wskazał, że jest to szczególna okazja do podziękowania Bogu za dar, jakim dla całego Kościoła jest życie zakonne w jego różnych formach i wymiarach. Przy tej okazji wyraził wielką wdzięczność Bogu za braci kapucynów, którzy tak głęboko wrośli w Ziemię Łomżyńską wpisując się złotymi literami w bogatą historię tego miasta.

Ojciec Andrzej Kiejza, prowincjał, nawiązał w kazaniu do liturgii Słowa tego dnia, w której wspominano Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Podobnie i świątynia p.w. Matki Bożej Bolesnej, w której modlą się wierni, została przed 250 laty ofiarowana Bogu. Podobnie każdy chrześcijanin powinien ofiarować Panu Bogu to, co jest dla niego najdrogocenniejsze – życie, wiarę, nadzieję i miłość, bo to wszystko do Boga należy. Prowincjał poinformował również, że papież Franciszek ogłosił Rok Życia Konsekrowanego, ponieważ trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez działalności zakonów, wynikających z różnorodnych ich charyzmatów. „Po tylu latach możemy powiedzieć”, kontynuował brat Prowincjał, „że (ta świątynia – przyp. red.) jest to nasz dom, pomimo różnych zarówno bolesnych przeżyć historycznych i okresu wojen, jak i tych radosnych. To jest jeden z naszych domów: tu jesteśmy głęboko wrośnięci. Mamy za co Bogu dziękować. Żyło tu wielu braci wspaniałych i świętych. Wszyscy dobrze znają i pamiętają br. Antoniego Truskolaskiego, który potrafił od rana do wieczora w tej świątyni być, modlić się i zachęcać wszystkich do modlitwy.”

Po Mszy św. Ojciec Kiejza odczytał Dekret Stolicy Apostolskiej o nadaniu odpustu zupełnego dla naszego kościoła w Łomży na okres trwającego Jubileuszu 250-lecia. Na zakończenie o. gwardian Mirosław Ferenc dziękując ks. bp Tadeuszowi Zawistowskiemu, o. Andrzejowi Kiejzie i wszystkim obecnym na uroczystości, podał w przybliżeniu program rocznego świętowania Jubileuszu.

Br. Jan Bońkowski OFMCap

Za: www.kapucyni.pl