Pożegnania: o. Jan Jop OMI

5 marca, około godziny 16,00, zmarł w klasztorze w Lublińcu, o. Jan Jop OMI. Urodził się 8 października 1928 r. w Słupi Starej k. Opatowa. Był synem Jana i Marianny z d. Ćwik. Ukończył NSD Misjonarzy Oblatów M. N. w Lublińcu. Nowicjat rozpoczął 7 września 1948 w Markowicach k. Inowrocławia, gdzie rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Studia seminaryjne odbył w WSD Obra, gdzie 8 września 1952 r. złożył śluby wieczyste oraz przyjął świecenia diakonatu (28 lutego 1954 r.) z rąk ks. abpa W. Dymka i prezbiteratu (30 maja 1954 r.) z rąk ks. bpa F. Jopa.

Po święceniach pracował jako wikary w: Gorzowie, Obrze i Katowicach. Był proboszczem w: Katowicach, Lublińcu i Łebie. Jako emeryt należał do domów w Gdańsku i Lublińcu.

Zostanie zapamiętany jako dobry współbrat, zakonnik, był otwarty na ludzi, zawsze uśmiechnięty, życzliwy, miał szczególny zmysł duszpasterski. Prosimy o modlitwę w jego intencji.

Pogrzeb o. Jana Jopa OMI odbędzie się w Lublińcu, w najbliższą sobotę, 8 marca, o godz. 11.00.

Za: www.oblaci.pl