Salezjanie – KG27: pierwsze czynności regulaminowe

Z dniem dzisiejszym, środą 5 marca, trzecim dniu Kapituły Generalnej 27, rytm dalszych dni obrad będzie już przebiegał normalnie. Ojcowie kapitulni zbiorą się rano, aby odmówić modlitwę, a następnie, podzieleni na grupy językowe, przystąpią do realizowania programu prac. Ten wydaje się być już raczej dograny, gdy chodzi o godziny i sposób ich przebiegu. A tymczasem, wczoraj, przystąpiono do wykonania pierwszych czynności regulaminowych.

Na samym początku przedstawiono sekretarzy, którzy zostali mianowani, zgodnie z Regulaminami ogólnymi, przez Przełożonego Generalnego. Zostali nimi: ks. Gino Berto, ks. Igino Biffi, ks. Daniele Cucchi i ks.Francesco Marcoccio. Ci od wczorajszego popołudnia zajmują stół przeznaczony dla członków sekretariatu.

Następnie, zgromadzenie kapitulne przystąpiło do wyboru trzech moderatorów z listy, którą przygotował Przewodniczący zgromadzenia kapitulnego: ta zawierała po jednym przedstawicielu z każdego regionu.

Ostatecznie zostali wybrani:

  • ks. Leonardo Mancini (Inspektoria Włochy Środkowe – Region Włochy-Bliski Wschód);
  • ks. Raphael Jayapalan (Inspektoria Madrasu – Region Azja Południowa);
  • ks. Manuel Jimenez (Wizytatoria Afryka Tropikalna Równikowa – Region Afryka-Madagaskar).

W ciągu dnia miały miejsce dwa wystąpienia, które, z powodu braku czasu, nie mogły mieć miejsca. Jak to zapowiedział Kierownik w czasie ceremonii otwarcia w poniedziałek do południa, ks. Enrico Stasi, mianowany inspektorem Włoch Piemontu i Valle d’Aosta, oraz ks. Onorino Pistellato, przełożony Okręgu Ukraina grekokatolicka, odczytali przesłania, jakie skierowali do ojców kapitulnych salezjanie współpracownicy, oraz, w imieniu całej Rodziny Salezjańskiej – Odpowiedzialna Ochotniczek Księdza Bosko.

Nie zabrakło także innego momentu, ścisle prawniczego, jakim było zapoznanie się z pracą wykonaną przez Komisję analizującą protokoły z wyborów delegatów na KG 27 i ich zastępców, które zostały przeprowadzone w inspektoriach i wizytatoriach.

Komisja ta, składająca się z sekretarza generalnego – ks. Mariana Stempla, prokuratora generalnego – ks. Francesco Maraccaniego i ks. Saimy Josepha Ezhanikatta, poprosiła zgromadzenie kapitulne o wniesienie poprawek w pewnych przypadkach; wszystkie one miały charakter formalny. Zgromadzenie kapitulne przychyliło się do tej prośby.

ANS – Rzym

Za: www.infoans.org