Bazylika kodeńska niedostępna dla pielgrzymów

Od poniedziałku, 13 stycznia 2014 roku, bazylika mniejsza w Kodniu będzie niedostępna dla kultu religijnego. Od tego dnia Msze św. w dni powszednie będą sprawowane w kaplicy klasztornej, która znajduje się za bazyliką. Eucharystie niedzielne (szczególnie w niedzielę, 19 stycznia) będą celebrowane w kościele zamkowym pw. Ducha Świętego na Kodeńskiej Kalwarii.

Powodem utrudnień jest pogarszający się stan posadzki w kodeńskim kościele, która od wielu lat czeka na wymianę. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w Kodniu podjęli decyzję o przystąpieniu do wymiany oraz restauracji posadzki. Jest to niezwykle kosztowne przedsięwzięcie, którego koszt całkowity sięga kwoty około 500 tysięcy złotych. Dlatego też czas trwania prac i ich zakończenie uzależnione są od środków pieniężnych.

Murowany kościół pw. św. Anny został wzniesiony w latach 30. XVII wieku z fundacji Mikołaja Piusa Sapiehy. Znajduje się w nim najcenniejszy skarb Podlasia – obraz Matki Bożej Kodeńskiej. Jest to drugi w obecnych granicach naszego kraju koronowany koronami papieskimi obraz Matki Bożej. Najprawdopodobniej dzisiejsza posadzka w swych najstarszych elementach pamięta czasy Kazimierza Władysława Sapiehy, który wymienił popękaną w wyniku pożaru z 1680 roku posadzkę na nową. Niewątpliwie na przestrzeni wieków ucierpiała ona wskutek najazdów i plądrowań kościoła kodeńskiego, jakich dopuszczali się Tatarzy, Rosjanie, Szwedzi. W 1927 roku sanktuarium kodeńskie zostało powierzone pieczy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Otrzymali w opiekę kościół splądrowany w wyniku zaboru świątyni na cerkiew prawosławną. Na przestrzeni lat – pośród wielu zawirowań historycznych – udało się odzyskać choćby cień dawnej świetności świątyni. Jedną z ostatnich poważnych inwestycji było profesjonalne zabezpieczenie wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej.

Kodeń jest miejscem kultu i jednym z większych ośrodków pielgrzymkowych w naszym kraju. Jest to największe sanktuarium w naszej diecezji i troska o nie spoczywa nie tylko w rękach miejscowej parafii i wspólnoty zakonnej. Żywimy nadzieję, że w dziele przywracania piękna i troski o to święte miejsce dopomogą również diecezjanie oraz wszyscy ludzie dobrej woli.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej sanktuarium maryjnego w Kodniu: www.koden.com.pl