Książka: Jan Paweł, Benedykt, Franciszek o życiu konsekrowanym

W wydawnictwie HOMO DEI ukazała się książka „Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek o życiu konsekrowanym”. Jest ona zbiorem wybranych wypowiedzi owych papieży, które pochodzą z dokumentów, przemówień czy homilii adresowanych wprost lub pośrednio do osób realizujących chrześcijańskie powołanie w życiu konsekrowanym albo przygotowujących się do tego rodzaju poświęcenia Bogu.

Materiał został podzielony na kilkanaście tematów, obejmujących istotne elementy tego życia. Każdy z nich opatrzono odpowiednim fragmentem zaczerpniętym z adhortacji apostolskiej Vita consecrata, który ma wprowadzać w treść części.

Ze względu na swoją nieocenioną i ponadczasową wartość prezentowane wypowiedzi ze wszech miar zasługują na to, by je często medytować i do nich powracać.

_______________________

Osoby konsekrowane są znakiem Chrystusa i Jego stylu życia, wezwaniem dla wszystkich, by niczego nie przedkładać ponad Boga i Jego królestwo, oraz wzorem poświęcenia się modlitwie i służbie bliźniemu.

Jan Paweł II

Autentyczne odrodzenie życia zakonnego jest możliwe tylko wtedy, kiedy staramy się prowadzić życie w pełni ewangeliczne, niczego nie przedkładając nad jedyną Miłość, lecz znajdując w Chrystusie i Jego słowie najgłębszą istotę każdego charyzmatu założyciela lub założycielki.

Benedykt XVI

Za każdym powołaniem do życia konsekrowanego stoi zawsze czyjaś mocna i intensywna modlitwa. Powołania rodzą się na modlitwie i z modlitwy; i tylko w modlitwie mogą trwać i przynosić owoce.

Franciszek

_________________________

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Istota życia konsekrowanego
 • Wierność charyzmatowi
 • Rady ewangeliczne
 • Czystość
 • Ubóstwo
 • Posłuszeństwo
 • Życie duchowe
 • Życie wspólne
 • Apostolstwo
 • Zakony kontemplacyjne
 • Powołania
 • Współpraca z biskupami
 • Wykaz źródeł

 Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek. O życiu konsekrowanym

Redaktor: o. Marek Saj CSsR
Format: A5
ss. 135
Wydawnictwo; Homo Dei