„Bene Merito” dla ojca Hieronima

Odznaka honorowa „Bene Merito” jest przyznawana przez Ministra Spraw Zagranicznych RP za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

W dniu 12 czerwca w Ambasadzie RP w Pradze o. Hieronim Kaczmarek OP otrzymał odznakę „Bene Merito”, która jest przyznawana za działalność wzmacniającą pozycję Polski w świecie. W imieniu ministra spraw zagranicznych odznakę wręczyła ambasador RP w Republice Czeskiej Barbara Ćwioro.

Wręczając odznakę, Ambasador podziękowała o. Hieronimowi za opiekę nad Polską Parafią od 2011 roku. Podkreśliła, że dzięki osobistemu zaangażowaniu o. Hieronima, patronem Polskiej Parafii w Pradze stał się św. Jan Paweł II. W swojej działalności o. Hieronim integrował nie tylko parafian, ale całą polską społeczność w Pradze. Inicjował on współpracę Parafii z wszystkimi polskimi instytucjami i środowiskami (Ambasada RP, Instytut Polski, Klub Polski, Klub Polskiego Biznesu, Stowarzyszenie Trampolina, grupa „Polacy w Pradze”). Szczególnym wyrazem współpracy i spotkania tych środowisk stało się parafialne święto „Karolki”, w czasie którego obchodzono rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Ambasador Barbara Ćwioro przypomniała publikacje o. Hieronima na temat relacji Kościół – państwo w Republice Czeskiej. Były one wydane w dwóch w dwóch wersjach językowych, jako „Czechy. Kościół i państwo” (Kraków 2016) oraz „Církev a stát. Český případ” (Brno 2017). Ponadto zwrócono uwagę na udział o. Hieronima w kilku konferencjach i kongresach naukowych oraz publikowanie artykułów w książkach naukowych.

Obecny na uroczystości o. kardynał Dominik Duka OP podkreślił, że uhonorowanie proboszcza Polskiej Parafii w Pradze jest wyrazem uznania zarówno dla Kościoła katolickiego w Czechach, jak i Zakonu Dominikanów. Przy tej okazji wyraził wdzięczności Polskiej Prowincji Dominikanów za pomoc świadczoną czeskim braciom w czasie rządów komunistycznych. Wyraził też uznanie o. Hieronimowi za odwagę przyjścia w roku 1991 do kraju tak zlaicyzowanego, jakim są Czechy, aby pomóc w odnowie życia zakonnego. Pomoc ta polegała na pełnieniu funkcji wychowawcy  młodych dominikanów z Czech i ze Słowacji.

W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele wielu polskich instytucji w Pradze,  przedstawiciel nuncjatury oraz członkowie Polskiej Parafii i przyjaciele o. Hieronima.

Za: info.dominikanie.pl