Benedyktyni: Nowy przeor wspólnoty biskupowskiej

Dnia 3 kwietnia 2013 r. o. Konrad Małys OSB , przeor administrator opactwa w Tyńcu, mianował przeora konwentualnego klasztoru w Biskupowie. Został nim o. Jakub Kaliński OSB, dotychczasowy podprzeor. Będzie kierował naszą wspólnotą przez okres 8 lat.

Decyzja o ustanowieniu przeora konwentualnego jest ściśle związana z potwierdzeniem w dniu 17 lutego br. przez o. Ansgara Schmidta OSB, opata prezesa Kongregacji Zwiastowania, niezależności klasztoru w Biskupowie. Mocą decyzji opata prezesa nasz klasztor zyskał status przeoratu konwentualnego.

Za: www.benedyktyni.org