Papież Franciszek: jedynie Jezus zbawia

Nie w magii, nie w tarotach, ale jedynie w imieniu Jezus jest zbawienie – powiedział Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty. Uczestniczyli w niej pracownicy watykańskiej apteki, prowadzonej przez bonifratrów.

Odnosząc się do czytań liturgicznych piątku w Oktawie Wielkanocy, papież przypomniał, że jedynie w imię Jezusa jesteśmy zbawieni. Zauważył, że Piotr, który zaparł się Jezusa, teraz z odwagą, w więzieniu, daje swoje świadectwo przed przywódcami żydowskimi, wyjaśniając, że chromego uzdrowiła łaska dzięki wezwaniu Imienia Jezus. „To imię nas zbawia” – podkreślił Ojciec Święty. Jednocześnie dodał, że Piotr nie wypowiada tego imienia sam od siebie, ale „napełniony Duchem Świętym”. „Faktycznie nie możemy wyznać Jezusa, nie możemy mówić o Jezusie, nic nie możemy powiedzieć o Jezusie bez Ducha Świętego. To Duch Święty nas pobudza do wyznawania Jezusa lub mówienia o Jezusie czy też pokładania ufności w Jezusie. Jezusie, który jest zawsze na drodze naszego życia” – powiedział papież Franciszek.

Ojciec Święty przytoczył pewną anegdotę: „W kurii w Buenos Aires od 30 lat pracuje skromny człowiek, ojciec ośmiorga dzieci. Zanim wyjdzie, pójdzie wykonywać powierzone mu obowiązki zawsze mówi «Jezu!». Zapytałem go kiedyś: «Dlaczego zawsze mówisz ‘Jezu’? ». Ten skromny człowiek odpowiedział «Kiedy mówię ‘Jezus’ czuję się silny, czuję, że mogę pracować, i wiem, że On jest ze mną, że mnie podtrzymuje». Papież podkreślił, że człowiek ten nie studiował teologii, ma tylko łaskę chrztu i moc Ducha Świętego. Dodał że świadectwo to przypomina nam, że na tym świecie, w którym jest tak wielu zbawców – zbawia jedynie imię Jezus. Ojciec Święty zauważył, że we współczesnym świecie wiele osób próbuje rozwiązać swoje problemy uciekając się do czarowników czy kart tarota. Ale tylko Jezus zbawia „i musimy o tym zaświadczyć! Tylko On jeden”. Zaś Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa, jak to uczyniła w Kanie, gdy powiedziała: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. „Tak więc powierzmy się imieniu Jezus, wzywajmy imienia Jezusa, pozwalając aby pobudzał nas Duch Święty, aby ufnie modlić się w imię Jezusa” – powiedział dziś rano papież Franciszek.

RV

Za: www.deon.pl