Benedyktyni: Zmiana rangi klasztoru w Biskupowie

W pierwszych dniach października zakończyła się w Asyżu Kapituła Generalna Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania, do której należą wszystkie klasztory w Polsce. Podczas jej obrad nasz klasztor uzyskał rangę przeoratu konwentualnego, stając się tym sam jednostką niezależną od macierzystego opactwa w Tyńcu.

Uzyskanie niezależności jest pięknym podsumowaniem niedawno zakończonego Roku Jubileuszowego.
Podobny status prawny uzyskała inna z fundacji tynieckich: klasztor Przemienia Pańskiego w Samporze na Słowacji. Ponadto w poczet członków Kongregacji przyjęto opactwo Dormitio w Jerozolimie (dotychczas nieskonfederowane) oraz afiliowano włoski klasztor w Terminillo.

Przypomnijmy, że belgijska Kongregacja Zwiastowania liczy ponad 30 klasztorów Europy, Afryki, Azji oraz obu Ameryk. Na jej czele stoi Opat Prezes, którym jest, wybrany ponownie podczas Kapituły w Asyżu na swą 3. Kadencję, o. Ansgar Schmidt OSB z opactwa w Trewirze.

Delegatem naszej wspólnoty na obrady Kapituły był przeor o. Sławomir. Kolejne zebranie członków Kongregacji zaplanowano za 2 lata. Odbędzie się ono w podległym opactwu Dormitio klasztorze w Tabgha nad Jeziorem Genezaret w Ziemi Świętej.

Za: www.benedyktyni.org