Bernardyni: Rusza Pracownia Sztuki Sakralnej

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami sztuki sakralnej, modlitwą ze świętymi obrazami, rozwojem osobistego talentu i poznawaniem dawnych technik artystycznych i rzemieślniczych informujemy o otwarciu Pracowni Sztuki Sakralnej przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz inaugurację cyklicznych spotkań „trzecio-sobotnich”.

Pracownię poprowadzi o. dr Cyprian Moryc OFM, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki. Uroczysta inauguracja działalności pracowni odbyła się się 19 października 2019 r.

W najbliższym czasie zapraszamy na:


KURS PODSTAWOWY IKONOPISANIA: IKONA PANTOKRATORA
9 – 17 listopada 2019 r.

zajęcia stacjonarne o charakterze rekolekcyjnym z zakwaterowaniem i wyżywieniem

Dom pielgrzyma przy Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Kurs adresowany jest do osób wierzących – katolików, chcących połączyć swój talent malarski z pragnieniem kontemplacji Boga. W atmosferze wyciszenia nauczymy się tworzyć święte oblicza ikon, rozmyślając i modląc się przed nimi. Uczestnicząc w codziennej Eucharystii i modlitwie poznamy najważniejsze zagadnienia z historii sztuki bizantyjskiej, symboliki, oraz teologii ikony.
 • Będziemy malować ikonę Pantokratora (Pana Jezusa) w formacie zbliżonym do A4.
 • Omówimy technologię przygotowania desek, gruntów, pozłotnictwa, tempery jajecznej, sposoby werniksowania ikon.
 • Poznamy podstawowy geometrii tworzenia rysunku – anatomii ciała i budowy szat. Będziemy malować temperą jajeczną chudą (żółtko z winem i pigmentami).
 • Zadaniem kursu będzie danie uczestnikom podstaw merytorycznych i warsztatowych do dalszej samodzielnej pracy twórczej.
 • Uczestnicy w ramach opłaty otrzymają wszystkie potrzebne do pracy materiały: biurowe i malarskie (farby – pigmenty, podobrazie, pędzle, itp.) oraz po kursie „wyprawkę” do dalszej samodzielnej pracy (zagruntowana deska, podpórka, paleta itd…)
 • Kurs poprowadzą Barbara i Krzysztof Cudo oraz o. Cyprian Moryc OFM.
 • O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy:
Szkoła Malowania Ikon im. Św. Józefa
e-mail: [email protected]
Barbara i Krzysztof Cudo: 669-405-188, 609-836-038
Zwrotnie otrzymają Państwo e-maila z danymi do wpłaty bezzwrotnego zadatku na zakup materiałów.

Informacje dodatkowe:

 • W trakcie pobytu istnieje możliwość skorzystania z posługi kapłana, okazja do indywidualnego spotkania, rozmowy i spowiedzi.
 • W pierwszym dniu (sobota) rozpoczniemy kolacją o godz. 18, w ostatnim dniu (niedziela) na zakończenie warsztatów uroczysta Msza Św. z poświęceniem namalowanych ikon. Zachęcamy uczestników do zaproszenia rodzin i osób bliskich na uroczystość poświęcenia.

KURS ZAWANSOWANY
„OBLICZE, KTÓRE RÓŻNIE SIĘ OBJAWIA”
20 -24 listopada 2019 r.

Rekolekcje i warsztaty malowania ikon. Pierwsze z trzyletniego cyklu warsztatów tematycznych. Zajęcia będą prowadzone jeden raz w semestrze. Każdorazowo będziemy malować inną metodą (sposobem) podobne względem siebie Oblicze Chrystusa. Celem jest przećwiczenie i opanowanie różnych warsztatowo i historycznie sposobów nakładania warstw malarskich. Świadomego posługiwania się nimi dla osiągnięcia pożądanych efektów. Na najbliższych zajęciach zajmiemy się metodą pisania ikon przy pomocy „wylewanych” stopniowo warstw farby. Ściśle według zadanego schematu postępowania, użytych pigmentów i ich kolorystyki. Format pracy „A4 ”.

 • Miejsce: Pracownia Sztuki Sakralnej pod wezwaniem św. Bernardyna i Mikołaja przy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Rozpoczęcie o godz. 15-tej w środę 20 listopada. Zakończenie śniadaniem w niedziele 24 listopada.
 • Prosimy przywieźć ze sobą własne pędzle malarskie. Wszystkie pozostałe materiały, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione.
 • Warsztaty te jako uzupełniające ćwiczenia malarskie są dedykowane dla absolwentów kursów podstawowych.
 • Prowadzenie: Barbara i Krzysztof Cudo, o. dr Cyprian Moryc OFM
 • Wszelkie informacje i zapisy: Tel. 609-836-038, [email protected]
 • Ilość miejsc przewidziana dla 12 osób.

Za: www.bernardyni.pl