Bracia zakonni służą Bogu i ludziom

Pod hasłem „Być bratem Boga”, w dniach 17-18 października, trwa na Jasnej Górze doroczna Pielgrzymka Braci Zakonnych. Na 37. z kolei jasnogórskie spotkanie przybyło ponad dwustu braci z różnych zakonów, zgromadzeń oraz Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce. Bracia nie przyjmują święceń kapłańskich, na co dzień pracują m.in. jako nauczyciele, katecheci, posługują w zakrystiach, w domach zakonnych, opiekują się chorymi i niepełnosprawnymi.

Wśród obecnych są bracia: redemptoryści, salezjanie, michalici, pallotyni, franciszkanie, sercanie, dominikanie, duchacze, kamilianie, bonifratrzy, albertyni, werbiści, jezuici, karmelici, salwatorianie, kapucyni, benedyktyni, cystersi, oblaci, marianie, Misjonarze Św. Rodziny, chrystusowcy, Bracia Szkolni oraz oczywiście bracia paulini.

„Jest tu znaczna liczba, bo ponad 200 braci z różnych zakonów – podkreśla brat Eugeniusz Kret, bonifrater, przełożony klasztoru w Prudniku – Taka liczba braci od wielu lat się utrzymuje, czyli to pokazuje, że takie spotkanie na Jasnej Górze, u stóp Matki Bożej, jest przez braci cenione, bardzo wartościowe i bracia chętnie przyjeżdżają. Jest to taki czas skupienia i jednocześnie wzajemnej refleksji, wymiany doświadczeń, stąd to spotkanie jest bardzo cenne”.

„Bracia wykonują przeróżne zawody i przeróżną posługę, po prostu służą. To jest wartość tego powołania brackiego, czyli w czystym pojęciu, służenie Bogu w ludziach i w tym co czynią” – mówi br. Eugeniusz.

Bonifratrzy to zakon szpitalny, ale znany jest również z ziołolecznictwa. „Oprócz działalności szpitalnej w typowych szpitalach, bo prowadzimy cztery szpitale w prowincji, domy pomocy, ośrodki wsparcia, jak warsztaty terapii czy ośrodki dzienne, mamy też właśnie tą działalność ziołoleczniczą, z czego bracia słyną. Główne ośrodki ziołolecznictwa to jest Łódź, Warszawa, Kraków” – opowiada bonifrater.

„Nasz charyzmat jest jasny i klarowny – mówi o powodach wyboru zakonu bonifratrów br. Eugeniusz – Po prostu mamy być, mamy służyć. Niezależnie gdzie jesteśmy, jakie funkcje pełnimy i jaki zawód wykonujemy. Każdy z braci bonifratrów ma jakiś zawód, czy to pielęgniarz, czy opiekun, czy fizjoterapeuta, czy kapłan, bo też w naszym zakonie są kapłani. Ale w tym wszystkim mamy po prostu być, sama interpretacja charyzmatu szpitalnictwa, czyli gościnność, to jest ogólne tłumaczenie naszego charyzmatu, czyli mamy być i trwać przy drugim człowieku”.

W programie pielgrzymki znalazły się tradycyjnie: Msze św., Droga Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Jutrznia, Różaniec, Apel Jasnogórski, a także konferencje, których prelegentami są: bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP i ks. Dariusz Wilk, przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

W czwartek, 17 października Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu o godz. 11.00 przewodniczył bp Jacek Kiciński. Zebranych powitał o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry.

„Powołanie do bycia bratem Boga, to jest powołanie do opowiadania ludziom o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg kocha, Bóg słucha, Bóg służy i Bóg rozumie – mówił w homilii bp Jacek Kiciński – Wiemy, że nie jest łatwo słuchać, nie jest łatwo słuchać Boga i nie jest łatwo słuchać drugiego człowieka. Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy świadkami kryzysu słuchania. Kryzys słuchania człowieka rozpoczyna się w momencie, gdy człowiek przestaje słuchać Boga, gdy nie ma czasu dla Boga”.

„Życie zakonne, powołanie brackie, jest powołaniem do tego, aby wskazywać w dzisiejszym świecie na miłość Boga i miłość drugiego człowieka – podkreślał bp Kiciński – To szczególne powołanie do słuchania Boga i słuchania drugiego człowieka. To słuchanie rodzi odpowiedź, tą odpowiedzią jest postawa służby, dyspozycyjności wobec drugiego człowieka, a później staje się to wszystko świadectwem życia. Pokazują to święci i założyciele wspólnot zakonnych. To byli ludzie, którzy słuchali, którzy służyli, którzy świadczyli o Bogu, który jest Miłosierdziem. Ale wiemy doskonale, że nie ma świętości bez Maryjności, dlatego przychodzimy tutaj, do Wieczernika naszej Ojczyzny, by zgromadzić się wraz z Matką na modlitwie, jak apostołowie, by prosić o Ducha Świętego dla nas i naszych wspólnot”.

„Dziś dziękujemy wam, drodzy bracia, za wasze powołanie, za wasze życie i za wasze oddanie. Bądźcie tymi, którzy słuchają Boga i ludzi, bądźcie tymi, którzy służą jak Maryja, bądźcie tymi, którzy świadczą o bożej miłości” – mówił na zakończenie bp Kiciński.

W drugim dniu pielgrzymowania, w piątek 18 października Mszy św. przed Cudownym Obrazem przewodniczył ks. Dariusz Wilk, przełożony generalny Zakonu Michalitów. Zebranych powitał o. Nikodem Kilnar, paulin.

„Dzisiaj w szczególny sposób gromadzimy się przy ołtarzu, jako wspólnota braci zakonnych – mówił w homilii ks. Dariusz Wilk – Tych, którzy w pewnym momencie swojego życia odpowiedzieli Bogu na jego powołanie – tak Panie, jestem, chcę, wyruszam drogą realizacji powołania zakonnego, powołania brackiego, w pokorze i posłuszeństwie, wyruszam drogą w charyzmacie mojej rodziny zakonnej, wyruszam drogą miłości, tą do której Ty wzywasz, Ty powołujesz i którą Ty wskazujesz”.

„Zechciejmy odświeżać w sobie nieustannie to przekonanie, że to nie my wybieramy drogę, ale że to Bóg był pierwszy w naszym poszukiwaniu, że On poprzez swoje drogi życia, poprzez spotkane osoby, zapewniał nas o tym, że chce byśmy byli jego przyjaciółmi, On nas wybrał. Co jest owocem? Jakiego owocu oczekuje sam Chrystus? Naszego świadectwa miłości i pokoju, świadectwa, że warto stawiać samemu sobie wymagania, że warto każdego dnia, wstając rano, powtarzać ‘ślubuję Panie to, co ślubowałem w czasie pierwszych ślubów zakonnych i chcę z nową gorliwością i z nowym entuzjazmem podążać Twoją drogą’” – zachęcał ks. Wilk.

Jasnogórskie spotkanie braci zakonnych poprzedziło 143. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Warszawie, na którym została wybrana nowa Konsulta czyli zarząd. Odpowiedzialnym za stan bracki w Konsulcie Wyższych Przełożonych został brat Franciszek Grzelka, albertyn.

W Polsce posługuje ok. 1400 braci należących do ponad 30-tu zgromadzeń zakonnych.

Zobacz galerię z Drogi Krzyżowej Pielgrzymki Braci Zakonnych

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ sm

Za: www.jasnagora.com