Home WiadomościZ kraju Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019

Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019

Redakcja

29 listopada 2019 r. w Warszawie, w Centrum Okopowa Caritas odbyła się Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019 „FITOTERAPIA – TRADYCJA. WSPÓŁCZESNOŚĆ. PERSPEKTYWY ROZWOJU”. W wydarzeniu pod patronatem Prowincjała Prowincji Polskiej Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny wzięło udział ponad 100 uczestników z różnych środowisk związanych z fitoterapią, wśród nich pracownicy naukowi Katedr i Zakładów Botaniki Farmaceutycznej, Farmakognozji, Farmakologii oraz Technologii Postaci Leku, a także lekarze prowadzący badania kliniczne w zakresie ziołolecznictwa. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Okręgowej Izby Aptekarskiej, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przedstawiciele mediów branżowych.

Konferencja zorganizowana przy współudziale Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Centrum Medycznego Bonifratrów miała na celu stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy lekarzami, producentami leczniczych produktów roślinnych i ziół, osobami i instytucjami promującymi fitoterapię, pracownikami naukowymi badającymi substancje roślinne w kontekście ich przyszłego zastosowania leczniczego, aptekarzami oraz sklepami zielarskimi.

Komitet Naukowy Bonifraterskiej Konferencji utworzyli:

 1. Dr hab. n. roln. Waldemar Buchwald – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Redaktor naczelny  czasopisma ,,Herba Polonica”
 2. Dr hab. n. med. Andrzej Członkowski – Kierownik Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1991 – 2013
 3. Dr n. farm. Jerzy Jambor – Prezes Zarządu Polskiego Komitetu Zielarskiego
 4. Dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Redaktor wiodący czasopisma „Postępy Fitoterapii”
 5. Dr hab. n. farm. Irena Matławska – Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w latach 1997 – 2014, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 2004 – 2014, skarbnik Sekcji Fitoterapii PTL;
 6. Dr hab. n. farm. Mirosława Krauze-Baranowska – Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 7. Mgr farm. Zdzisława Lichota – Kierownik Apteki „Salus Infirmorum” Konwentu Bonifratrów w Warszawie
 8. Lekarz Marcin Samosiej – Kierownik Przychodni Ziołolecznictwa Centrum Medycznego Bonifratrów Sp. z o.o. w Warszawie;
 9. Dr n. med. Dariusz Szabela – Dyrektor medyczny Centrum Medycznego Bonifratrów Sp. z o.o. w Warszawie, Zastępca prezesa Sekcji Fitoterapii PTL;
 10. Dr n. farm. Andrzej Ostrowicz – Członek Komitetu Naukowego European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP)
 11. Dr hab. n. farm. Anna Wiela-Hojeńska – Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 12. Dr hab. n. farm. Marian Mikołaj Zgoda – Kierownik Katedry Farmacji Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach 1994-2013

O dobrą lokalizację, sprawną organizację i miłą atmosferę konferencji zadbał Zespół Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym.

Wykłady plenarne oraz 4 sesje dały możliwość wysłuchania 23 interesujących wykładów na temat badań nad składem i aktywnością biologiczną surowców i ekstraktów roślinnych oraz produktów pochodzenia roślinnego, fitoterapii wobec globalizacji i wspólnotowych regulacji prawnych, postępów technologii farmaceutycznej produktów pochodzenia roślinnego, kultur in vitro jako źródła aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych, czy fitoterapii wobec aktualnych zagadnień naukowo-klinicznych.

Wykłady rozpoczął Prowincjał – brat Łukasz Dmowski OH, który przedstawił  historię i misję Zakonu Bonifratrów, prezentując przy tym sylwetkę św. Jana Bożego i wspominając o tradycji ziołolecznictwa w Prowincji Polskiej.  Prof. dr hab. n. farm Anita Magowska  z Katedry Historii Filozofii i Nauk Medycznych, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu omówiła historię leku roślinnego i jego pozycję w kontekście tradycyjnych systemów medycznych dalekiego wschodu i rozwoju medycyny zachodniej.

W sesji pt. ,,Fitoterapia wobec globalizacji i wspólnotowych regulacji prawnych” wykłady wygłosili kolejno dr n. farm. Andrzej Ostrowicz z Polskiego Komitetu Zielarskiego, który podzielił się m.in. doświadczeniami ze swojej działalności w  European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP),  prof. dr hab. n. farm Kazimierz Głowniak z Katedry Kosmetologii WSIiZ w Rzeszowie, który  odniósł się między innymi do wyników swojej pracy jako eksperta grupy tradycyjnej medycyny chińskiej Komisji Farmakopei Europejskiej oraz dr n. med. Dariusz Szabela, dyrektor medyczny Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie, który omówił swoje doświadczenia, wcześniej prezentowane na krajowych i światowym zjeździe neurorehabilitacyjnym w zakresie wspomagania  rehabilitacji neurologicznej preparatami pochodzącymi z chińskiej medycyny tradycyjnej.

W sesji pt. ,,Fitoterapia wobec aktualnych zagadnień naukowo-klinicznych” prof. dr hab. n. med. Jarosław Woroń ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ, przedstawił swój pogląd na problem interakcji leków roślinnych i syntetycznych. W tej sesji także prof. dr hab. n. farm. Irena Matławska z Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu omówiła pojęcie racjonalnej fitoterapii  i w tym kontekście rolę epigenetyki.

Nagrodę Prowincjała dla młodego naukowca za najbardziej interesujące doniesienie  zdobyła praca pt. „Ocena właściwości przeciwcukrzycowych wybranych preparatów roślinnych dostępnych w Polsce.” opracowana w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Wydziału Framaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przez mgr farm. Mariusza Wieczorka, dr n. farm. Elżbietę Studzińską-Sroka, dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek.

Prowincjał przyznał także dwa wyróżnienia dla doniesień:

“Olejki eteryczne w terapii zakażeń Helicobacter pylori” z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie opracowanego przez zespół w składzie dr n. farm. Anny Głowniak-Lipa, dr hab. n. farm Izabella Korona-Głowniak, dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk, dr hab. n. farm.  Tomasz Baj, prof. dr hab. n. farm. Anna Malm

oraz

„Naturalne składniki kosmetyków redukujących przebarwienia skórne – skuteczne i bezpieczne?” z Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania z Rzeszowa, Katedra Kosmetologii, Wydział Medyczny opracowane przez dr n. biol. Katarzynę Gaweł-Bęben, dr n. med. Beata Antosiewicz, mgr inż. Marcelina Strzępek i prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak.

Wszystkim wykładom towarzyszyła interesująca i ożywiona dyskusja naukowa. Uczestnicy konferencji wskazali na potrzebę szerszego  wykorzystywania fitoterapii w procesie leczenia pacjentów w Polsce, jak również kontynuacji konferencji naukowych o tematyce ziołolecznictwa.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy wiedzy towarzyszące konferencji, zorganizowane przez Brata Prowincjała i spółkę Boni Fratres Pharmaceutical, w których  uczestnicy wygrali atrakcyjne zestawy produktów bonifraterskich.

Nie zabrakło również sponsorów, którzy wsparli nas przy organizacji konferencji: Alab Laboratoria Sp. z o.o., Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora, Phytopharm Klęka S.A., Ziołolek Sp. z o.o., PZU oraz Boni Fratres Pharmaceutical Sp. z o.o. z szeroką gamą bonifraterskich produktów ziołoleczniczych.

Serdecznie Państwu dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy za rok.

Do zobaczenia!

Za: www.bonifratrzy.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda