Bracia Albertyni u jasnogórskiej Fundatorki

jasnagora.comBracia albertyni modlili się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem Matki Bożej. Na doroczną pielgrzymkę razem z braćmi albertynami przyjechali ich współpracownicy oraz podopieczni domów prowadzonych przez zgromadzenie. Charyzmatem zgromadzenia albertynów jest pomoc potrzebującym.

„Pielgrzymka zgromadzenia w dniu 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia jest tradycją, którą nasi bracia podjęli w 1954 roku. Była to pielgrzymka zgromadzenia, współpracowników naszych dzieł, również mieszkańców naszych domów, jej celem było zawierzenie zgromadzenia i jego działalności – wyjaśnia br. Paweł – Wybór Jasnej Góry wynikał przed wszystkim stąd, że brat Albert, nasz założyciel powiedział pokazując braciom obrazek Matki Bożej Częstochowskiej: ‘ta Matka Boska jest waszą Fundatorką’. I jako Patronka zgromadzenia Matka Boża Częstochowska jest u nas czczona w każdej kaplicy. To był też taki wymóg, jaki postawi brat Albert. Tego pragnął”.

Br. Albert Chmielowski w 1887 r. za zgodą kard. Albina Dunajewskiego przywdział habit, a w rok potem złożył na jego ręce śluby, dając początek nowej rodzinie zakonnej. Założone przez siebie Zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.) oparł na regule św. Franciszka z Asyżu. Centrum jego działalności stanowiły ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych, które pracą apostolską przemieniał w przytuliska. Heroicznie kochał Boga i bliźniego. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej.

„Adam Chmielowski w gronie wielu swoich przyjaciół, malarzy artystów uchodził za dziwaka, który rzuca malarstwo – przypomina br. Paweł – My patrzymy na brata Alberta z perspektywy już 100 lat od jego śmierci, i widzimy więcej, ale ci ludzie, którzy mu towarzyszyli, musieli naprawdę mieć dla niego dużo wyrozumiałości” – stwierdza z uśmiechem.

Podczas Eucharystii odprawionej o godz. 9.30 został ponowiony Akt Zawierzenia Maryi.

Po południu bracia albertyni wezmą udział w jasnogórskich uroczystościach ku czci Maryi Niepokalanej, na które składa się hołd kwiatów przy figurze Niepokalanej na placu, procesja światła do Bramy Miłosierdzia, Nieszpory oraz Apel Jasnogórski.

Obecnie w Polsce jest 7 domów braci albertynów – w Krakowie, Zakopanem, Bulowicach, Ojcowie, Przemyślu i Częstochowie, oraz jeden dom na Ukrainie w Zaporożu.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mn

Za: www.jasnagora.com