Bracia Mniejsi Konwentualni: Spotkanie formatorów CEO

W dniach 15-17 października w Harmężach trwa spotkanie formatorów CEO. W spotkaniu oprócz formatorów uczestniczą: asystent generalny o. Jacek Ciupiński, o. Wiesław Pyzio – przewodniczący CEO, o. Jarosław Zachariasz prowincjał krakowski oraz asystenci do spraw powołań.

Po przedstawieniu aktualnego stanu formacji na wszystkich jej etapach wysłuchaliśmy relacji ks. dra Wojciecha Krawczyka na temat łączenia seminariów salezjańskich. Prelegent przedstawił również problemy współczesnej młodzieży. W dalszej części spotkania ks. Piotr Szyrszeń SDS ukazał rolę modlitwy Słowem Bożym w formacji duchowej. Ostatnim punktem programu będzie dyskusja i przygotowanie wniosków dotyczących formacji, które zostaną przekazane do konferencji CEO.

Podczas spotkania został przedstawiony nowy sekretarz do spraw formacji CEO – rektor WSD w Łodzi-Łagiewnikach o. Piotr Matuszak.

Informacje przesyła asystent ds. powołań prowincji gdańskiej o. Robert Twardokus