Bractwo Świętego Józefa w Stargardzie Szczecińskim

Naśladować cnoty Świętego Józefa, rozwijać i pielęgnować Jego kult, modlić się za małżeństwa i rodziny, zwłaszcza za te, które przeżywają trudności, wspierać je i przychodzić im z pomocom, stawać w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Ponadto strzec świętości chrześcijańskiego małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety, cieszącego się jednością, wiernością i nierozerwalnością – to cele, jakie stawia sobie Bractwo Świętego Józefa powołane do istnienia przy parafii pw. Świetego Józefa w Stargardzie dekretem ks. arcybiskupa metropolity Andrzeja Dzięgi z dnia 2 lutego 2012 r. Tym samym dekretem ks. Arcybiskup zatwierdzał brackie statuty. Proboszcz parafii pw. Świętego Józefa w Stargardzie ks. dr Jarosław Staszewski TChr, został wyznaczony przez Pasterza Archidiecezji na moderatora bractwa, czyli na asystenta kościelnego.

W sobotę, 17 marca, w przedostatni dzień nowenny przed uroczystością św. Józefa 63 mężczyzn stanęło przed ołtarzem w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Stargardzie i potwierdziło swoją gotowość wstąpienia do Bractwa. Najstarszy członek Bractwa urodził się w 1946 roku, a najmłodszy w 1984. Ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz, który przewodniczył Eucharystii, przyjął brackie ślubowanie, przez które kandydaci oficjalnie wkroczyli w szeregi Bractwa Świętego Józefa. Każdemu z mężczyzn Ks. Biskup wręczył medal z wizerunkiem św. Józefa, będący zewnętrznym znakiem przynależności do Bractwa.

Kilka zdjęć tutaj.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.