Cystersi – Wąchock: Ojciec Eugeniusz wybrany opatem na kolejne dziesięć lat!

o-eugeniuszW dniu dzisiejszym w naszym opactwie odbyła się kapituła w związku z wyborami opata. Ojcowie i Bracia kapitulni w tajnym głosowaniu zdecydowali, że opactwem wąchockim przez kolejne 10 lat będzie kierował dotychczasowy opat, O. Eugeniusz Augustyn.

Kapituła wyborcza rozpoczęła sią Mszą Świętą sprawowaną o godz. 9:30 w kościele klasztornym, której przewodniczył Opat klasztoru w Jędrzejowie O. Edward Stradomski, natomiast homilię wygłosił Opat Prezes Polskiej Kongergacji Zakonu Cystersów O. Piotr Chojnacki, do koncelebry dołączył się również Opat klasztoru w Szczyrzycu O. Dominik Chucher. Następnie wspólnota mnichów wąchockich zebrała się w sali kapitulnej, gdzie dokonano wyboru na urząd opata.

Najprzewielebniejszemu Ojcu Eugeniuszowi Augustynowi życzymy, aby kolejne lata posługiwania wspólnocie wąchockiej na urzędzie opata były zanurzone w Woli Ojca, wsparte łaską Boga Syna i uświęcone mocą Ducha Świętego.

Za: www.wachock.cystersi.pl