Redemptoryści – Kapituła Generalna: Ustalono temat nowego sześciolecia

redemptor-plW czasie ostatniego tygodnia obrad XXV Kapituły Generalnej ustalono temat nowego sześciolecia: „Świadkowie Odkupiciela solidarni dla misji w zranionym świecie” oraz zatwierdzono przesłanie Kapituły do całego Zgromadzenia. Obrady zakończą się 25 listopada 2016 r. i uczestnicy Kapituły powrócą po miesięcznej pracy w Pattaya w Tajlandii do swoich domów na całym świecie.

Temat sześciolecia jest zazwyczaj zwięzłym podsumowaniem obrad Kapituły i opisuje kierunek rozwoju Zgromadzenia na następne sześć lat, do następnego jej zwołania. Obecny jest w materiałach formacyjnych, planach pastoralnych i pomaga w refleksji nad wykonaną pracą apostolską, czy jest zgodna z tym, czym żyją Redemptoryści w innych krajach.

Przesłanie Kapituły, po przetłumaczeniu, zostanie rozesłane w stosownym czasie do wszystkich Współbraci.

o. Ronald J. McAinsh CSsR/red.

Więcej na: www.redemptor.pl