Czego i jak uczyć dominikanów?

O tym, czego i w jaki sposób uczyć w XXI wieku dominikanów, rozmawiali w Rzymie członkowie Stałej Komisji do spraw Promowania Studiów w Zakonie Kaznodziejskim.

Wśród spraw, którymi zajmuje się Komisja, są m.in. dwa zadania zlecone przez kapituły generalne w Rzymie w 2010 roku i w Trogirze w 2013: rewizja „Ratio Studiorum Generalis” oraz przygotowanie spotkań prowincjałów i regensów studiów w poszczególnych regionach Zakonu przed rokiem 2016 – co ma pomóc w nawiązaniu owocniejszej współpracy między różnymi ośrodkami studiów.

Zaawansowane prace podjęto szczególnie w kwestii odnowy „Ratio Studiorum Generalis”. Pod takim tytułem kryje się plan studiów, jakie podejmują bracia dominikanie w trakcie formacji początkowej, a także późniejszych studiów uzupełniających i formacji permanentnej.

Obowiązujący obecnie dokument został zatwierdzony w roku 1993. W związku z przemianami społecznymi i kulturowymi konieczne stało się ponowne przyjrzenie się tym wytycznym, aby odnowić misję Zakonu w perspektywie zbliżającego się Jubileuszu 800-lecia jego istnienia. Dotychczasowy postęp prac nad rewizją dokumentu rokuje, że proponowany nowy tekst trafi do prowincjałów i regensów studiów w ciągu najbliższych miesięcy.

Trwają także przygotowania do spotkań prowincjałów i regensów studiów z poszczególnych prowincjach i wikariatach. Spotkania planowane są w roku 2015. Komisja przygotowuje także bazę danych profesorów Zakonu, którzy obecnie prowadzą pracę dydaktyczną.

Zadaniem Komisji jest towarzyszenie i pomoc Generałowi Zakonu w sprawach związanych z życiem intelektualnym braci i misją przepowiadania Zakonu. Tworzy ją pięciu koordynatorów regensów studiów w poszczególnych regionach: o. Emmanuel Durand (Europa), o. Bryan Kromholtz (Ameryka Północna), o. Romulo „Roy” Rodriguez (Azja i rejon Pacyfiku), o. Luis Javier Rubio Guererro (Ameryka Łacińska i Karaiby) oraz o. Gilles Soglo (Afryka).

Ponadto członkami Komisji – mianowanymi bezpośrednio przez Generała Zakonu – są ojcowie: Michał Paluch z Polski, Jorge Scampini (Argentyna) oraz  Benoît-Dominique de La Soujeole (Tuluza), reprezentujący instytucje znajdujące się pod bezpośrednią jurysdykcją Generała. Przewodniczącym Komisji jest o. Michael Mascari, socjusz Generała ds. studiów.

PAGór OPs / op.org / kn

Za: www.dominikanie.pl