Pijarzy: przygotowania do obchodów 50-lecia śmierci o.Józefa Górszczyka

Dnia 15.12.2013 roku o. Vitali Siarko SchP wraz z kl. Dariuszem Lorencem i kl. Mikołajem Dobakiem z pijarskiego WSD udali się do Pisarzowej, gdzie w kościele pw. św. Jana Ewangelisty przygotowywali miejscowych parafian do rozpoczęcia obchodów Jubileuszu 50-lecia śmierci o. J. Górszczyka, Rodaka Pisarzowian. 

Przed Mszami św. kleryk Dariusz i kleryk Mikołaj opowiadali wiernym o Zakonie Szkół Pobożnych i jego Założycielu, św. J. Kalasancjuszu. Natomiast podczas Mszy św. klerycy czynnie włączali się w Liturgię Słowa, zaś o. Vitali wygłaszał kazania.

Odwołując się do osoby św. Jana Chrzciciela i świadectwa Jezusa Chrystusa złożonego o tym proroku, o czym przypominała Ewangelia z III niedzieli Adwentu, kaznodzieja w pierwszej części kazania nawiązał do życia i śmierci o. J. Górszczyka. Wskazał na podobieństwa, zachodzące między św. Janem a o. Józefem.

W drugiej części kazania, o. Vitali zapowiedział, że Rok Jubileuszowy 50-lecia śmierci o. J. Górszczyka rozpocznie się w Pisarzowej, w kościele św. Jana Ewangelisty, dnia 12.01.2014 roku. Wyjaśnił też wyjątkowość 50 rocznicy śmierci o. J. Górszczyka, jak również zachęcał parafian do dobrego przygotowania się oraz licznego uczestnictwa w obchodach tej rocznicy, która rozpocznie Rok Jubileuszowy.

Po Mszach św. klerycy rozprowadzali wśród parafian w Pisarzowej książeczki pt. „O. Józef Górszczyk, pijar (1931 – 1964)” oraz obrazki z jego podobizną i modlitwą za kapłana i jego zabójcę.

Pragniemy wyrazić wdzięczność Księdzu Andrzejowi Bąk, proboszczowi parafii św. Jana Ewangelisty w Pisarzowej oraz Ks. prałatowi Adamowi Gul za zaproszenie do swojej parafii i świątyni przedstawicieli Zakonu Pijarów, do którego należał o. Józef Górszczyk.

Więcej na: www.pijarzy.pl