Redemptoryści: W odwiedzinach u bp. Marka Piątka w Coari

W ramach wizytacji brazylijskiej wiceprowincji Bahia ojcowie Janusz Sok, prowincjał, Witold Radowski oraz Adam Rąpała, ekonom wiceprowincji, odwiedzili biskupa redemptorystę Marka Piątka w Coari w Amazonii.

W października 2013 r. Papież Franciszek podniósł prałaturę Coari do rangi diecezji, a biskupa Marka Piątka ustanowił biskupem diecezjalnym. Inauguracja nowej diecezji odbędzie się 16 marca 2014 r. w Coari.

Prałatura terytorialna Coari powstała w 1963 r. U jej początku byli amerykańscy redemptoryści z prowincji Denver. Prałaturze zawsze przewodniczyli biskupi redemptoryści, a o. Marek Piątek jest jej czwartym biskupem.

Prałatura liczy 10 parafii i około 600 wspólnot rozsianych wzdłuż brzegu rzeki Amazonki. Do wspólnot, które żyją bardzo ubogo wśród przyrody amazońskiej, duszpasterze docierają łodziami. Mała liczba kapłanów oraz duże odległości pomiędzy wspólnotami sprawiają, że z posługą duszpasterską w poszczególnych wspólnotach księża mogą być zaledwie dwa, trzy razy w ciągu roku.

O. Witold Radowski CSsR

Za: www.redemptor.pl