Dominikanie na Wielki Post: „Muszę być w drodze” (Łk 13,33)

Codzienny komentarz wideo do czytań liturgicznych w Wielkim Poście można oglądać od Środy Popielcowej na Dominikanie.pl. Teksty liturgiczne komentować będą dominikanie pracujący w Wydawnictwie „W drodze”.

Hasłem rozważań będą słowa Jezusa zmierzającego do Jerozolimy, zaczerpnięte z Ewangelii św. Łukasza: „Muszę być w drodze”.

„Chodzi o pokazanie, że Jezus przychodzi do nas, przychodzi do naszego życia i zaprasza nas jednocześnie, abyśmy weszli na Jego drogę, która choć wiedzie przez śmierć, to prowadzi aż do zmartwychwstania” – mówi redaktor naczelny oficyny, o. Maciej Biskup.

„Jezus nie szuka wcale krzyża, ale szuka nas. I dlatego obchodzi Go nasze życie, obchodzą Go nasze cierpienia, grzechy. To my jesteśmy Jerozolimą, do której On zmierza” – tłumaczy hasło rozważań o. Biskup.

Wraz z o. Biskupem wideokomentarze na Wielki Post głosić też będą dyrektor wydawnictwa, o. Wojciech Prus i pracujący w oficynie o. Łukasz Wiśniewski, a także redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”, o. Roman Bielecki oraz jego współpracownicy: o. Wojciech Dudzik i o. Jacek Pietrzak.

To już ósmy cykl wideokomentarza „W stronę Słowa”. Dotychczas na stronie Dominikanie.pl publikowano już filmy z rozważaniami polskich dominikanów na temat Dekalogu, modlitwy „Ojcze nasz”, a także kilkakrotnie w Adwencie i Wielkim Poście.

Za: www.dominikanie.pl.