Dominikański sukces różańcowy w Adwencie

60 nowych osób – czcicieli Maryi, zobowiązujących się   do odmawiania codziennie jednej tajemnicy różańcowej  utworzyło trzy nowe koła różańcowe, tzw. Róże Różańcowe w  kościele św. Dominika na warszawskim Służewcu.

Nowi  członkowie Stowarzyszenia  Żywego Różańca, w różnym wieku kobiety i  mężczyźni zostali  uroczyście przyjęci  w sobotę  17 grudnia 2012 w czasie mszy świętej o godz. 15ej oraz zostali wpisani do Księgi Stowarzyszenia.

Eucharystię  sprawował i homilię wygłosił o. Stanisław Przepierski  OP,   opiekun kół różańcowych w parafii św. Dominika oraz asystent Żywego Różańca w Archidiecezji Warszawskiej.

W homilii o. Przepierski  przedstawił  historię powstawania bractw różańcowych, a następnie odrodzenie modlitwy różańcowej  w grupach żywego różańca w parafiach. Podkreślił, że osoba, która podejmuje się systematycznej modlitwy różańcowej odpowiada na łaskę Bożą, „ dając się pociągnąć Niepokalanej Matce, aby chwycić się sznura różańcowego po to, żeby poznać Jezusa” .

Kaznodzieja przypomniał  List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II Rosarium Virginis Maria „Różaniec Dziewicy Maryi”, w którym Papież  ukazuje nam drogę kontemplacji Chrystusa  przez Maryję.

O. Przepierski   nakreślił sylwetki patronów nowych róż, którymi są : św. Stanisław Kostka, jezuita – wielki patron Polski i czciciel Maryi,  sł. B. Paulina Jaricot (1799–1862 – założycielka  kół różańcowych  w Lyonie w roku 1826. oraz bł. dominikański teolog,  Alan z La Roche (1428 – 1475)  (znany także jako  Alanus de Rupe, Rupensis, Alain de la Roche), wielki czciciel Maryi.

Błogosławiony Alan  w krótkim czasie upowszechnił Różaniec  w całej Europie, nawołując do tworzenia bractw różańcowych oraz proponując głoszenie  kazań według schematu różańcowego. W ten sposób  przybliżał ludziom Matkę Najświętszą w łatwym do zapamiętania schemacie i w sposób poruszający serca.

W 1470 r. Alan wydał książkę „De utilitate Psalterii Mariae” (O używaniu Psałterza Maryi), w której wykładał sposób odmawiania Różańca przejęty z duchowości Dominika z Prus – sto pięćdziesiąt „Zdrowaś Maryjo” poprzedzielanych piętnastoma Ojcze nasz, a każda modlitwa łączona z rozważaniem jednej tajemnicy wiary: od Zwiastowania do powtórnego przyjścia Jezusa.

Opiekun warszawskich  kół różańcowych  podkreślił, że dzisiaj ta grupa 60 osób wspólnotowo powierzyła się Maryi i jako żywa wspólnota będzie  wypraszała  łaski dla Polski, Europy i świata.

Kościół  Dominikanów na warszawskim Służewcu jest  zarazem Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej.

Znajduje się tutaj obraz Matki Boskiej Niepokalanej Królowej Różańca Świętego, pochodzący z Żółkwi k/Lwowa.  Papieskiej koronacji słynącego łaskami Obrazu (koronami wykonanymi na wzór królewskiej korony Wazów) dokonał 6 października 1929 roku arcybiskup Bolesław Twardowski, metropolita lwowski. Podczas wojny korony zaginęły.

W Żółkwi obraz był umieszczony w tzw. Ołtarzu Różańcowym, nad którym pieczę sprawowało Bractwo Różańcowe.

W 1945 roku Dominikanie musieli opuścić Żółkiew i zabrali ze sobą na tułaczkę Obraz, który przechowywali kolejno w Borku Starym koło Rzeszowa i w klasztorze krakowskim, aż znalazł schronienie w kaplicy dominikańskiego klasztoru św. Józefa w Warszawie na Służewie, a w 1994 w nowo wybudowanym kościele pod wezwaniem św. Dominika. Nowe korony nałożył 9 września 1965 roku kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, a jego następca, kardynał Józef Glemp, 1 stycznia 1997 roku, poświęcił nowe korony, będące replikami pierwszych koron z 1929 roku.

Różańcowa Pani Żółkiewska otoczona jest wielką czcią nie tylko ze strony parafian, ale również mieszkańców Stolicy i wiernych z różnych stron Polski, wśród których liczną grupę stanowią byli żółkiewianie.

W 2009 r. W Sanktuarium obchodzono uroczyście  80-lecia koronacji cudownego obrazu Niepokalanej Królowej Różańca św. Zainicjowano wówczas całoroczny cykl konferencji mariologicznych: Oto Matka Twoja , który był kontynuowany w roku 2010, 2011 i będzie  miał miejsce również w roku 2012. Wykładowcami są wybitni naukowcy,  jak m. in. o. prof. Grzegorz Bartosik OFMConv, o. prof. Zachariasz Jabłoński OSPPE, o. prof. Andrzej Potocki OP, ks. dr Janusz Kumala MIC.

Wykłady można odsłuchać na stronie internetowej http://www.sluzew.dominikanie.pl/otomatkatwoja/

Od 2010 roku w dniu 1 października organizowany jest tutaj WARSZAWSKI DZIEN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ.

Anna Dziemska