Dziś wspomnienie św. Wincentego Pallottiego SAC

Dzisiaj przypada wspomnienie św. Wincentego Pallottiego SAC – założyciela Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, którego centralną część stanowią księża i bracia pallotyni oraz siostry pallotynki. 

Z okazji dies natalis swojego Założyciela św. Wincenetgo Pallottiego, Pallotyni zapraszają do obejrzenia rozmowy z ks. Stanisławem Stawickim SAC, opiekunem kościoła SS. Salvatore in Onda. Rozmowę zrealizowano podczas zdjęć do filmu „Tropiąc nieskończoność” w 2018 roku.

Za: waw.pallotyni.pl