Ewangelizować młodych z młodymi – zjazd redemptorystów duszpasterzy młodzieży

„Ewangelizować młodych z młodymi” to hasło tegorocznego zjazdu redemptorystów duszpasterzy młodzieży i katechetów – odbył się w Toruniu w dniach 3 – 6 kwietnia 2018 r.

Temat spotkania nawiązuje wprost do planu pastoralnego Prowincji Warszawskiej Redemptorystów, a zostało ono poświęcone właśnie ewangelizacji jako wyróżniku redemptorystów i duszpasterstw przez nich prowadzonych – młodzież redemptorystowska to młodzież, która ewangelizuje.

Uczestnicy spotkali się z ks. dr. Arturem Szymczykiem, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezji Toruńskiej oraz rekolekcjonistą, s. Nikodemą Czerniecką CST z Torunia – katechetką, referentką powołaniową, ewangelizatorką, zaangażowaną w Teresjańskie Apostolstwo Ufności oraz z państwem Moniką i Marcinem Gomułkami, twórcami internetowymi, przedsiębiorcami, współtwórcami projektu Początek Wieczności (poczatekwiecznosci.pl). W każdej z rozmów poruszono temat wspólnej ewangelizacji oraz poszukiwania sposobów dotarcia do młodych.

Zaprezentowano także konkretne grupy młodzieży głoszącej Ewangelię i działające już w naszej prowincji, które mogą pomóc w tworzeniu następnych – młodzi prowadzący kurs Eureka, warsztaty ewangelizacyjne i kurs Alpha dla młodzieży.

Był również czas na modlitwę – w kaplicy gościnnego Domu Pielgrzyma i w Sankturium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Duszpasterze zwiedzili również obserwatorium astronomiczne UMK w Piwnicach pod Toruniem, co wprowadziło w jakiś sposób w temat Redemptorystowskich Dni Młodzieży w Tuchowie w dniach 9-14 lipca 2018 r. – „Głowa do góry!”

W spotkaniu uczestniczyło prawie 30 młodych redemptorystów z całej Polski i Białorusi, którzy na co dzień angażują się  w pracę z dziećmi i młodzieżą w katechezie, z ministrantami, w grupach parafialnych, duszpastestwach akademickich i innych.

o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, Toruń

Za: www.redemptor.pl