Franciszkanie: Jubileusz Bractwa św. Antoniego

18.01.2014 r. przypadła 350 rocznica powstania Bractwa św. Antoniego przy Kościele Franciszkanów w Warszawie przy ulicy Zakroczymskiej.

Bractwo św. Antoniego zostało powołanie do istnienia 18 stycznia 1664 roku dekretem papieża Aleksandra VII wraz z nadaniem odpustów. W dekrecie Biskup Rzymu napisał: „My, Papież dla powiększenia tego dobra i jego codziennego wzrostu, mocą i powagą miłosiernego i wszechmogącego Boga oraz władzą świętych Piotra i Pawła Apostołów, wszystkim wstępującym obojga płci do tego Bractwa, w dniu przyjęcia, jeśli tylko przystąpią do Sakramentu Pojednania i przyjmą Komunię św., udzielam odpustu zupełnego”.

Wyniku zawirowań historycznych był czas iż bractwo zawiesiło swoją działalność. W roku 2009 w uroczystość św. Franciszka 4 październiaka w 800- lecie zatwierdzenia Reguły św. Franciszka, Bratwo to zostało reaktywowane na wniosek Rektora i gwardiana klasztoru o. Zdzisława Dzido.

Za: www.warszawa.franciszkanie.pl.