Home WiadomościZ kraju Inauguracja nadzwyczajnej kapituły prowincjalnej krakowskiej prowincji franciszkanów

Inauguracja nadzwyczajnej kapituły prowincjalnej krakowskiej prowincji franciszkanów

Redakcja

W niedzielę wieczorem w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k. Oświęcimia rozpoczęła się nadzwyczajna kapituła prowincjalna krakowskich franciszkanów. Jej głównym celem jest przyjęcie nowych Statutów prowincjalnych, po wejściu w życie znowelizowanych Konstytucji i Statutów generalnych Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

„Potrzeba nowej redakcji naszych Statutów wynika wprost ze zmienionej koncepcji Konstytucji” – mówi minister prowincjalny o. Marian Gołąb.

„Wiele spraw dotychczas rozstrzyganych w prawie ogólnym Zakonu, teraz Konstytucje odsyłają do przepisów partykularnych, czyli właśnie do statutów prowincji. Zakon stał się w ostatnim półwieczu wspólnotą zbyt zróżnicowaną kulturowo i geograficznie, aby jego Konstytucje zawierały szczegółowe przepisy, regulujące codzienne życie braci, bez uwzględniania narastających zróżnicowań” – wyjaśnia prowincjał.

„Dotychczasowe Statuty prowincjalne zostały przyjęte przez kapitułę w 1998 r. Wiemy dobrze, jak bardzo zmieniło się życie naszej prowincji od tego czasu i jak bardzo rozrosła się ona w sensie geograficznym i strukturalnym. Zmiany dokonywane na bieżąco przez kolejne kapituły prowincjalne miały charakter cząstkowy i stopniowo doprowadziły do naruszenia wewnętrznej spójności tego ważnego dla nas dokumentu i nieproporcjonalnego rozrostu niektórych jego części w stosunku do innych, nie zmienianych od ponad dwudziestu lat” – dodaje.

Z tych powodów definitorium naszej prowincji jeszcze w poprzedniej kadencji podjęło decyzję, aby wprowadzając do Statutów prowincjalnych korekty wynikające z nowych Konstytucji, dokonać równocześnie systematycznej rewizji całego tekstu, uzupełniając go także o ważne dla naszej tożsamości elementy historii Prowincji i jej charyzmatycznej specyfiki. Postanowiono także dokonać przeglądu uchwał kapituł prowincjalnych z ostatniego ćwierćwiecza, aby te najbardziej istotne znalazły się w tekście nowych Statutów.

Gość specjalny kapituły – o. prof. Dariusz Borek OCarm mówił o roli prawa dla życia konsekrowanego; o tym, że Reguła, Konstytucje i Statuty to swoista norma wykonawcza Ewangelii; że element duchowy i prawny muszą mieć swój wyraz w Statutach; że za pośrednictwem Statutów dbamy o dziedzictwo duchowe, które zostało nam przekazane i strzeżone; że uchwalając ten dokument, decydujemy o tym, jak nasz charyzmat będzie kontynuowany w przyszłości.

Karmelita przypomniał ponadto, że zakonnicy są powołani do naśladowania Jezusa Chrystusa i do dążenia do doskonałej miłości.

Wyższy przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów nie ukrywał, że modli się, aby dla braci kapitulnych w tych dniach najważniejsze było rozeznanie woli Bożej i jej wypełnienie.

„Najświętsza Maryjo Panno, prosimy Cię, usiądź razem z nami w czasie kapituły prowincjalnej i ucz nas, jak być braćmi Jezusa ‘siedzącymi dokoła Niego’ w czasie naszych obrad. Matko Jezusowa, Tobie zawierzamy kapitułę prowincjalną nadzwyczajną prowincji krakowskiej. Zatroszcz się jak najlepsza Matka o nas, o nasze obrady, dyskusje i podejmowane decyzje. Bądź nam Matką” – zakończył okolicznościową homilię.

jms

Za: www.franciszkanie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda