Jasna Góra: Kroczą za Jezusem drogą życia konsekrowanego

Pielgrzymka Stanu Dziewic i Stanu Wdów trwała w sobotę, 3 grudnia na Jasnej Górze. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Kościół naszym Domem”.

O godz. 11.00 została odprawiona Msza św. przed Cudownym Obrazem pod przewodnictwem bpa Kazimierza Gurdy, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Kierując słowa do przedstawicielek stanu dziewic i wdów, w homilii bp Kazimierz Gurda powiedział: „My również znajdujemy się na tej samej drodze, co Maryja, my również każdego dnia wypowiadamy te same słowa, które Ona powiedziała do Archanioła Gabriela: ‘niech mi się stanie według Twojego słowa’, i w rytm tych słów podejmujemy wyzwania, jakie Bóg codziennie stawia przed nami. Te słowa w szczególny sposób rozbrzmiewają w sercach osób życia konsekrowanego, które przynależą do Jezusa przez praktykowanie rad ewangelicznych: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Te słowa rozbrzmiewają w sercach tych osób, które wybrały indywidualne formy życia konsekrowanego (…) Na tę Maryjną drogę ufności i szczęścia weszły dziewice konsekrowane, weszły konsekrowane wdowy i wdowcy oraz osoby prowadzące życie pustelnicze. Osoby te otrzymały od Jezusa szczególne dary, szczególną łaskę po to, aby mogły realizować swoje powołanie, powołanie, które ma swój wzór w Maryi, powołanie służby Jezusowi w Jego Kościele”.

Pielgrzymka to jeden z elementów rekolekcji, które rozpoczęły się w czwartek, 1grudnia i potrwają do niedzieli, 4 grudnia w Domu Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Częstochowie. Rekolekcje prowadzą członkowie Podkomisji KEP ds. Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego: ks. Piotr Walkiewicz – dla dziewic konsekrowanych i kandydatek do tego stanu oraz o. Wiesław Łyko – dla wdów konsekrowanych. Msze św. rekolekcyjne są odprawiane w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

o. Stanisław Tomoń

Więcej na: www.jasnagora.com