Kraków: Sympozjum o Maryi

11. sesja naukowa, organizowana corocznie przez Instytut Studiów Franciszkańskich i seminaria franciszkańskie z Małopolski i Śląska, tym razem poświęcona była w całości Matce Bożej.

Franciszkańscy naukowcy próbowali pokazać, jak Maryja jest przedstawiana w Biblii, u św. Franciszka, bł. Jana Dunsa Szkota czy św. Maksymiliana Kolbego.

O. dr Piotr Gryziec OFMConv wykazywał, że Maryja „symbolizuje Kościół, jest jego prefiguracją i początkiem, jest jego Matką”.

O. dr Syrach Janicki OFM z Katowic przypomniał, że Maryja u św. Franciszka najczęściej występuje w kontekście Jej macierzyństwa, a później: ubóstwa, orędownictwa i Trójcy Świętej.

„Maryja jest obecna w jego ‚Pismach’. Jeszcze bardziej obecna była w jego sercu, a najbardziej – na jego drogach” – spointował zakonnik.

O. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv z Niepokalanowa przedstawił myśl maryjną św. Maksymiliana Kolbego. Zwrócił uwagę na kilka istotnych jej elementów: Niepokalana jako wzór człowieka posłusznego Bogu, Współodkupicielka człowieka i Wszechpośredniczka łask.

„Całe kolbiańskie credo streszcza się w słowach, wypowiedzianych przez Świętego w 1938 roku: ‚Wolno wnioskować, że Maryja jako Matka Jezusa Zbawiciela stała się Współodkupicielką rodzaju ludzkiego, a jako Oblubienica Ducha Świętego uczestniczy w rozdawnictwie łask wszelkich'” – streścił profesor z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„I to jest oryginale u św. Maksymiliana, że Maryja uczestniczy w misji Ducha Świętego i dlatego jest pośredniczką łask” – dodał.

O. dr Romuald Kośla OFM z Kalwarii Zebrzydowskiej mówił o podstawach macierzyństwa duchowego w mariologii Jana Dunsa Szkota.

Na zakończenie sympozjum jego uczestnicy wzięli udział we mszy św., której przewodniczył krakowski prowincjał Braci Mniejszych Konwentualnych o. Jarosław Zachariasz OFMConv.

Klerykom i juniorystom z trzech gałęzi franciszkańskich przypomniał za Tomaszem z Celano, że św. Franciszek darzył Matkę Bożą niewysłowioną miłością za to, że „Pana majestatu uczyniła naszym bratem”, i że ustanowił Ją Rzeczniczką Zakonu.

Prowincjał powierzył Maryi swoich młodszych współbraci, aby „wystarczyło im wiary aż do końca ich drogi”.

Wszyscy zgromadzeni w świątyni modlili się, aby bracia za przykładem wspominanych w tym dniu ponad ćwierć tysiąca świętych i błogosławionych Zakonu Serafickiego potrafili wszystko poświęcić dla Chrystusa.

jms

Za: www.franciszkanie.pl