Jasna Góra: Ojcowie Bazylianie z modlitwą za Ukrainę

BPJGOjcowie bazylianie z Ukrainy przybyli w czwartek, 16 lipca na Jasną Górę, by wspólnie z polskimi wiernymi pomodlić się o pokój w ich kraju.

Siedmiu ojców przyjechało z jednej prowincji lecz różnych miejscowości m.in. z Lwowa, Kijowa i Krystynopola. Modlili się podczas Mszy św. o godz. 15.30 w Kaplicy Matki Bożej, odprawianej w intencji Ojczyzny a także o pokój na Ukrainie.

„Przybyliśmy dzisiaj na to święte miejsce, by dziękować Panu Bogu i Maryi Dziewicy za to, że możemy tu być, modlimy się w tym miejscu o pokój na Ukrainie” – wyjaśnia ojciec prowincjał Panteleimon.

„Obraz Matki Boże Krystynopolskiej, to jest kopia Cudownego Obrazu z Jasnej Góry – opowiada o. Ignacy – Przyjechałem tutaj z ojcem prowincjałem to po, aby się modlić za pokój na Ukrainie i chcę podziękować ludowi polskiemu za te wszystkie modlitwy, za Msze św. o pokój i za Ukrainę. (…) Czujemy się tutaj nie jak goście, ale jak w domu”.

/posłuchaj rozmowy z ojcami bazylianami/

Eucharystii przewodniczył o. Michał Legan. „Bardzo serdecznie dziękujemy za obecność ojcom bazylianom, z którymi mieliśmy łaskę modlić się o pokój na Ukrainie. Modlimy się w tej intencji o godz. 15.30 śpiewając tą starożytną inwokację, pamiętając w naszych modlitwach o tych, którzy oddają swoje życie za Chrystusa” – powiedział podczas Mszy św. o. Michał Legan.

Ojcowie bazylianie uczestniczyli także w Apelu Jasnogórski, podczas którego o. Panteleimon odczytał szczególną modlitwę o pokój.

*

Zakon św. Bazylego Wielkiego jest zakonem katolickim o tradycji bizantyjskiej. Podstawową rysą duchowości bazyliańskiej jest życie miłością do Boga, która realizuje się w miłości bliźniego. Bazylianie, jako mnisi, nie mają charakterystycznej dla siebie formy działalności aktywnej. Miłość bliźniego realizowana jest głównie we wspólnocie klasztornej oraz modlitwach za wszystkich ludzi.

Bazylianie w Polsce prowadzą parafie w Asunach, Bajorach Małych, Baniach Mazurskich, Chrzanowie, Giżycku, Kętrzynie, Kruklankach, Reszlu, Warszawie, Węgorzewie i Wydminach, a poza Polską m.in. w: Kanadzie, Brazylii, Rumunii, Słowacji, Argentynie, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. Kuria Generalna Zakonu znajduje się w Rzymie. (informacja pochodzi z serwisu Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego)

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ es

Za: www.jasnagora.com