XVII Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi

Kapituła GeneralnaW dniu 11 lipca 2015 r. Mszą świętą pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Meringa w kaplicy domu macierzystego Zgromadzenia we Włocławku, rozpoczęła się XVII Kapituła Generalna pod hasłem: „Siostry Wspólnej Pracy wierne Bogu, ślubom i Konstytucjom zdolne obudzić świat”.

We wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel – 16 lipca 2015 r. – Kapituła wybrała na sześcioletnią kadencję dotychczasową przełożoną generalną m. Jolantę Gołębiowską. Po wyborze Siostry modliły się przy grobie współzałożycielki – m. Franciszki Rakowskiej, której 100. rocznica śmierci przypada w bieżącym roku. Uczestniczyły także w wieczornej Mszy świętej w katedrze włocławskiej.

W drugim dniu wyborów – 17 lipca br. – siostry delegatki wybrały radne generalne: s. Agatę Błaszczyk, s. Paulinę Bursiewicz, s. Sylwię Wawrzyniak i s. Benignę Kopeć. Na sekretarkę generalną została wybrana s. Benigna, na ekonomkę generalną – s. Ewelina Smoczyńska.

Kapituła Generalna zwoływana co sześć lat, reprezentuje całe Zgromadzenie i jest jego najwyższą władzą. W czasie obrad, które będą trwały do 22 lipca 2015 r., delegatki podejmą zadanie aktualizacji Konstytucji Zgromadzenia.