Jezuici – Gdynia: wspólny nowicjat dla obu polskich prowincji

jezuici.pl30 sierpnia w Kolegium w Gdyni odbyła się oficjalna uroczystość inauguracji wspólnego nowicjatu dla Prowincji Polski Południowej, Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej oraz Niezależnego Regionu Rosyjskiego.

W Eucharystii, odprawionej w kaplicy domowej Kolegium, której przewodniczył o. Anthony Corcoran SJ z Moskwy, wzięli też udział obaj polscy prowincjałowie (z Krakowa i Warszawy), domownicy, goście oraz nowicjusze i kandydaci, którzy w tym roku wstąpili na drogę życia zakonnego.

Tym samym rozpoczęto ważny etap w historii polskich nowicjatów Towarzystwa Jezusowego, tworząc wspólny projekt formacyjny, będący kolejnym krokiem na drodze zacieśnienia współpracy jezuitów w tej części świata. Region Rosyjski już od dłuższego czasu wysyłał swych kandydatów do Gdyni. Zawieszenie działalności nowicjatu w Starej Wsi na Podkarpaciu, gdzie do tej pory przebywali najmłodsi Współbracia z PME, jest owocem długiego procesu rozeznania i dyskusji, w jaką włączona była cała Prowincja, a jaki ostatecznie został zaaprobowany przez Ojca Generała.

Nowe, wspólne dzieło, zostało powierzone opiece Matki Bożej. Polecamy go też modlitwie wszystkich naszych Przyjaciół.

o. Jakub Kołacz SJ
prowincjał PME

Za: www.jezuici.pl