Jezuici: Jubileusz „Rozmów o wierze” w Radio Kraków

4 grudnia została wyemitowana w Radiu Kraków setna, jubileuszowa audycja z cyklu „Rozmowy o wierze”. Audycje podejmują szerokie spektrum tematów z zakresu wiary, duchowości, Kościoła, aktualnych problemów społecznych, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego.

Od września 2009 r. co tydzień w prowadzonym przez redaktor Annę Łoś i ks. Leszka Gęsiaka SJ programie spotykają się przed mikrofonem zaproszeni goście. Pośród trzystu dwunastu zaproszonych do tej pory osób byli m.in. biskupi, profesorowie, ludzie nauki i kultury, wyznawcy różnych religii i wyznań chrześcijańskich, przedstawiciele wielu zawodów, świeccy i duchowni, ludzie o różnych poglądach na życie, wiarę i religię.

Audycje podejmują szerokie spektrum tematów z zakresu wiary, duchowości, Kościoła, aktualnych problemów społecznych, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego czy relacji między religią a codziennym życiem i na stałe wpisały się już w panoramę medialną Krakowa.

Audycja słuchana jest również przez Internet w Polsce i w środowiskach Polonii wielu krajów.

Wszystkich zainteresowanych audycjami zapraszamy na stronę Radia Kraków, gdzie można zapoznać się poruszanymi tematami i wysłuchać nagrań nadanych odcinków.

Za: www.jezuici.pl