Jubileusz 10-lecia Misjonarskiego Ośrodka Formacyjnego Vincentinum

Przed 400 laty, pod wpływem Ducha św., w sercu św. Wincentego a Paulo zrodziła się myśl założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy i pierwszych bractw miłosierdzia. Przed 10 laty, otwierając Misjonarski Ośrodek Formacyjny Vincentinum, ówczesny Wizytator Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy ks. Arkadiusz Zakręta CM powiedział: Św. Wincenty potrafił dać zdecydowaną odpowiedź na znaki czasu, które wymagały i zawsze będą wymagać od przełożonych zdecydowanych, odważnych i ukierunkowanych na konkretne cele decyzji. Misjonarskie otwarcie za czasów św. Wincentego było zdumiewające. Dokonywana potem wielokrotnie odnowa charyzmatu wincentyńskiego zawsze łączyła się z formowaniem ludzi wolnych, zdolnych do decydowania, o silnej osobowości, wiedzących czego chcą i przekonanych o słuszności tego, co robią. Takie podejście wymaga odwagi, bo wolność może budzić obawy. Nie może jednak budzić obaw charyzmat miłości, który Święty nazywa „kreatywnym w nieskończoność”. Dziś nie wystarczy powtarzać Świętego i jego słowa. Trzeba również powtarzać jego odwagę i pytać się, co on zrobiłby dziś, mając możliwość odczytania i odpowiedzi na współczesne znaki czasu oraz nowe drogi dotarcia do ubogich. Święty miłosierdzia nie musi być przedstawiany jako poważny i roztropny, który się nie ośmiela, nie ryzykuje, nie myli. Wewnętrzna kreatywność charyzmatu nigdy nie wysycha, ale jest żywa, jeśli się potrafi z niej korzystać odpowiadając na nią zdolnością do podejmowania decyzji, dyspozycyjnością i otwarciem na zmiany.

Ten charyzmat wincentyński wpisał się na trwale w krzeszowickie środowisko, począwszy od 1875 roku, kiedy Tomasz Dutkowski wybudował kaplicę św. Stanisława bpa i męczennika, a gdzie klerycy misjonarscy od 1897 rokuprzybywając na wakacje gromadzili się na wspólną modlitwę z okolicznymi mieszkańcami. Od tego momentu ze wszystkimi, którzy tu przybywają Księża Misjonarze tworzą swoistą wincentyńską rodzinę, której patronuje św. Wincenty a Paulo i św. Patron naszej Ojczyzny i kaplicy w parku św. Stanisław, bp i męczennik.

W niedzielę 7 maja o godz. 12.00 uroczystej Mszy św. przewodniczył Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy ks. Kryspin Banko CM, który wygłosił homilie, w której ukazał działalność Zgromadzenia Księży Misjonarzy. We Mszy św. uczestniczyli: radni prowincji, ekonom prowincjalny ks. Krzysztof Wałaszek CM, księża proboszczowie i superiorzy domów misjonarskich z Krakowa i okolic; księża z dekanatu krzeszowickiego, Przeor Ojców Karmelitów Bosych z Czernej o. Leszek Stańczewski , Siostry Szarytki z Krzeszowic, które jaki dar jubileuszowy ofiarowały ornat, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz liczne grono wiernych. Na zakończenie Mszy św. dzieci z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia wyraziły wdzięczność Ks. Wizytatorowi za sprawowanie jubileuszowej Eucharystii oraz przedstawiciele świeckich, tworzących swoistą krzeszowicką rodzinę wincentyńską, podziękowali za prace misjonarzy oraz ofiarowali dar jubileuszowy – obrusy na ołtarz. Po procesji kończącej część liturgiczną rozpoczął się piknik rodzinny: zabawy dla dzieci, spotkania rodziców przy grillu, film o objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Uroczystości odpustowe i jubileuszowe zakończyły się dziękczynnym nabożeństwem majowym.

Więcej na stronie Vincentinum

Za: www.misjonarze.pl