Kapucyni: Rada formacji w Krakowie

Rada formacji obydwu prowincji kapucyńskich w Polsce odbyła się w krakowskim klasztorze kapucynów przy ul. Loretańskiej w dniach 28-29 listopada br.

W spotkaniu wzięli udział przełożeni wyżsi, rektorzy seminariów duchownych, bracia wychowawcy, magistrowie i ich socjusze, gwardiani wspólnot formacyjnych, ojcowie duchowni oraz bracia odpowiedzialni za Referat Powołaniowy.

Pierwszego dnia – w poniedziałek, po Eucharystii uczestnicy wymieniali między sobą doświadczenia z pracy na poszczególnych etapach formacji. We wtorek o. dr Krzysztof Dyrek, jezuita, podzielił się swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat młodzieży wstępującej obecnie do zakonu i konieczności poznania kandydatów jeszcze przed decyzją o przyjęciu ich do postulatu. Drugą część przedpołudniowego spotkania wypełniły pytania i dyskusja na temat kwestii poruszonej przez wykładowcę.

Rada formacji obu prowincji zakończyła się we wtorek obiadem. Po południu natomiast bracia z Prowincji Krakowskiej omawiali sprawy formacji początkowej dotyczące ich prowincji. Radzie przewodniczył Minister Prowincjalny Prowincji Krakowskiej Kapucynów – br. Jacek Waligóra OFMCap.

Br. Łukasz Stec OFMCap – Wikariusz Prowincjalny

Za: www.kapucyni.pl